De netto-uitstoot van broeikasgassen op Linkeroever wordt volledig afgebouwd tegen 2030.© Nattida-Jayne Kanyachalao

Steun aan bedrijven en organisaties om Linkeroever klimaatneutraal maken

Antwerpen -

Bedrijven en organisaties die zich inzetten in het klimaatneutraal maken van Linkeroever, kunnen een beroep doen op het Antwerpse Klimaatfonds. Een goedgekeurd project kan tot 50.000 euro ontvangen. Een project indienen kan tot en met 14 juni.

Sacha Van Wiele

Antwerpen gaat de uitdaging aan om de netto-uitstoot van broeikasgassen op Linkeroever volledig af te bouwen tegen 2030. De eventuele nog resterende uitstoot wordt vanaf dan elders gecompenseerd.

Met de oproep van het Klimaatfonds mikt de stad in eerste instantie op projecten die het energieverbruik van gebouwen verminderen of hernieuwbare energie lokaal produceren. Het kan gaan om het testen van nieuwe technologie, sensibiliseren of het betrekken van doelgroepen.

“Linkeroever kan een voorbeeld worden voor de andere wijken en voor andere lokale overheden in Europa”, zegt Tom Meeuws (Vooruit), Antwerps schepen voor Leefmilieu. “Om deze ambitie te kunnen waarmaken zijn sterke partnerschappen met bedrijven, organisaties en burgers nodig. Zij worden bij deze uitgenodigd om hun projecten voor te stellen.”

Een project indienen kan enkel digitaal, tot en met woensdag 14 juni. Goedgekeurde projecten ontvangen tot 50.000 euro aan subsidie en krijgen een peter of meter toegewezen.

Info: www.Antwerpenvoorklimaat.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Tom Meeuws