Voortaan moeten leerlingen die de overstap naar het middelbaar maken, zich eerst online aanmelden.© rr

Aanmeldingsperiode voor middelbare scholen gestart

Mol -

Leerlingen die volgend schooljaar de overstap maken naar het eerste middelbaar, moeten zich eerst online aanmelden voor ze zich kunnen inschrijven op een van de Molse middelbare scholen. De aanmeldingsperiode loopt van 27 maart tot 21 april.

Tot nu toe verliep inschrijven op een middelbare school in Mol chronologisch: de ouder die eerst was, kon eerst inschrijven. Het nieuwe aanmeldingssysteem moet alle kinderen gelijke kansen geven in het maken van een schoolkeuze. Alle kinderen die in het schooljaar 2023-2024 starten in een middelbare school in 1A of 1B, melden zich aan.

De aanmeldingsprocedure verloopt in verschillende stappen. Tussen maandag 27 maart en vrijdag 21 april melden ouders hun kind aan via www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair. Ze kunnen er meerdere scholen selecteren en de volgorde van voorkeur bepalen. Kiezen voor een specifieke richting moet nog niet. Dat gebeurt pas bij de effectieve inschrijving.

Als er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, krijgt de leerling automatisch de school van zijn of haar eerste voorkeur toegewezen. Enkel bij een tekort aan plaatsen bepaalt het systeem wie uit de boot valt. Dat gebeurt op basis van toeval en niet door het tijdstip van aanmelden. Tussen zaterdag 22 april en maandag 15 mei ontvangen ouders een mail met een inschrijvingsticket voor de toegewezen school.

Het daadwerkelijk inschrijven bij de toegewezen school verloopt tussen dinsdag 16 mei en maandag 12 juni. Ouders maken daarvoor een afspraak met de school en kiezen bij inschrijving welke richting hun kind wil volgen. Vanaf 13 juni gaat de voorbehouden plaats naar een ander kind. Op 16 juni start de vrije inschrijving voor de vrije plaatsen, voor wie hun kind niet heeft aangemeld.

Schoolvoorkeur en toeval

De computer verdeelt de plaatsen op basis van ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zo veel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een selectie van alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt daarna de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Pas als er te weinig plaatsen zijn in een school, is de volgorde van belang. De leerlingen met een hoger cijfer dan de voorziene capaciteit, kunnen dan niet inschrijven op hun eerste voorkeurschool. Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen toe op basis van toeval. (mto )

www.gemeentemol.be/aanmelden-secundair

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners