De actievoerders sloten de overweg symbolisch eventjes af.© Ward Bosmans

Schepen van Mobiliteit Thierry Serrien (Groen) geeft uitleg bij de houding van het gemeentebestuur.© Ward Bosmans

1 / 2
thumbnail: De actievoerders sloten de overweg symbolisch eventjes af.
thumbnail: Schepen van Mobiliteit Thierry Serrien (Groen) geeft uitleg bij de houding van het gemeentebestuur.

Buurtbewoners organiseren protestactie tegen sluiting spooroverweg

Mechelen, Willebroek -

Op de Tisseltbaan in Heffen (Mechelen) organiseerde de buurt zaterdagmiddag een protestactie tegen de sluiting van de spooroverweg. Een vijftigtal buurtbewoners en een afvaardiging van de Willebroekse oppositie kwamen hun ongenoegen uiten over de onverzettelijkheid van het gemeentebestuur in deze kwestie. Ze willen dat de spooroverweg – die op een drukke baan ligt – open blijft.

Ward Bosmans

Ondanks het regenachtige weer daagden heel wat buurtbewoners op voor de protestactie. Volgens Jasper Verhaegen, een buurtbewoners die afgelopen maandag het initiatief nam voor een petitie tegen de sluiting, een bewijs dat het thema leeft. Ondertussen werd die petitie trouwens al 1.250 keer ondertekend. Naast de buurtbewoners tekenden ook de oppositiepartijen uit de Willebroekse gemeenteraad present. Op de middag werd de overweg heel even symbolisch afgesloten door de aanwezige betogers.

De sluiting van de overweg kwam voor de eerste keer ter sprake in 2012. Omdat het station van Heffen/Blaasveld afgebroken werd, wou Infrabel de overweg sluiten. Het gemeentebestuur van Willebroek ging akkoord mits er een alternatieve route kwam voor fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen. Omdat daarvoor eerst een overeenkomst nodig was met een aantal aangelanden, werd de sluiting van de overweg noodgedwongen op de lange baan geschoven. Onlangs kwam er echter een goedkeuring voor de verkaveling die langs de alternatieve weg komt, zodat het dossier weer boven water kwam.

Tegelijkertijd gaf Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld) aan de gemeenten de mogelijkheid geeft om tussen te komen om de sluiting van overwegen ongedaan te maken. Daarom werd het thema door Marc De Laet (Vooruit) op de agenda gezet van de meest recente Willebroekse gemeenteraad. De Laet vroeg of er recent nog tellingen gebeurd waren van het aantal voertuigen dat deze weg gebruikt. De meerderheid antwoordde, bij monde van schepen van Mobiliteit Luc Spiessens (N-VA), dat het sluiten van deze overweg niet ter discussie staat.

Petitie

Jasper Verhaegen, een inwoner uit Blaasveld die de overweg bijna dagelijks gebruikt, lanceerde via sociale media een petitie tegen de sluiting van de overweg. Verhaegen vindt dat de Tisseltbaan een belangrijke verkeersader is die Blaasveld met Tisselt en de A12 verbindt. Het resultaat van een sluiting zou volgens hem zijn dat het autoverkeer dat vanuit Blaasveld naar de A12 wil, via de Ten Bergstraat massaal door het industriepark gaat rijden. Ook het omrijden langs de Mechelsesteenweg en het rond punt van de N16 is volgens de ondertekenaars van de petitie geen goed plan, omdat daar nu al bijna dagelijks een file staat.

“Ondanks dat het gemeentebestuur participatie hoog in het vaandel draagt, blijven ze toch bij hun beslissing”, zegt Willebroeks gemeenteraadslid Jeroen Van Santvoort (Vooruit). CD&V sluit zich aan bij Vooruit en zal het punt nogmaals op de gemeenteraad van dinsdag brengen. “Wij vinden de houding van het schepencollege arrogant. Er zijn voldoende oplossingen voorhanden, maar daar wordt blijkbaar niet over nagedacht”, zegt gemeenteraadslid Raf Coenjaerts (CD&V). “Of we door hier aanwezig te zijn de actie van de buurtbewoners niet kapen? Het is juist aan de politiek om de stem van de burger te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Wij staan hier als vertegenwoordigers van de burgers. Het is onze plicht om dit aan te kaarten”, vult Maaike Bradt (CD&V) aan.

Op de gemeenteraad van komende dinsdag zal Vooruit een motie indienen tegen de sluiting van de overweg. Zoals het er naar uitziet zal de voltallige oppositie die motie steunen.

Verkeersveiligheid

Of er nog verandering komt in het standpunt van het gemeentebestuur van Willebroek komen we dus wellicht op de gemeenteraad van dinsdag te weten. Schepen van Mobiliteit, Thierry Serrien (Groen) liet alvast een beetje in zijn kaarten kijken. “We hebben het punt vrijdag besproken op het schepencollege. We hebben besloten om geen principiële houding aan te nemen in dit dossier. Maar het uitgangspunt blijft wel de verkeersveiligheid. Alle politieke partijen in de gemeenteraad onderschreven in 2018 in hun verkiezingsprogramma trouwens allemaal het STOP-principe. Wij zijn dus niet mordicus tegen. We zullen ook contacten moeten leggen met Mechelen om te weten hoe zij dit zien. Zij hebben ten aanzien van Infrabel beslist om de spooroverweg te sluiten.”

Iets wat door alle betrokken partijen inderdaad over het hoofd wordt gezien is het feit dat de spooroverweg op grondgebied Mechelen ligt. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre de gemeente Willebroek hierover een beslissing kan nemen. Het lijkt ons logisch dat de stad Mechelen hier de bevoegdheid heeft, ook al ligt de spooroverweg in een soort Mechelse enclave in Willebroek.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Infrabel