© ATV

Legermuseum, luchtvaartactiviteiten en een kleinschalige brouwerij aan Gunfire site

Brasschaat -

Het Brasschaatse gemeentebestuur koopt door middel van een minnelijke onteigening de gronden aan de Licht Vliegwezenlaan en de Vliegveldlaan. Daar bevinden zich het Gunfire Museum en de Koninklijke Aëroclub Brasschaat. De gemeente houdt nu een marktconsultatie om te zien welke mogelijkheden tot ontwikkeling er zijn.

Het Gunfire Museum staat al enige tijd ter discussie. Defensie liet vallen dat de volledige inboedel naar Ieper zou verhuizen. De gemeente Brasschaat verzet zich daartegen. Minister-president van de Vlaamse Regering en dienstdoend burgemeester van Brasschaat Jan Jambon liet eerder weten dat hij zijn volle gewicht in de strijd zou gooien om die verhuis tegen te houden.

Het gemeentebestuur wil dat Gunfire een museale functie behoudt. Het doel van de marktconsultatie is een toekomstvisie uit te werken rond de thema’s Light Aviation en Artillerie. Beide componenten zijn sterk verweven met de Brasschaatse geschiedenis.

Naast het Gunfire Museum ligt de Koninklijke Aëroclub Brasschaat. Het is logisch dat nu wordt onderzocht welke luchtvaartgebonden activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Alles moet natuurlijk wel gebeuren in relatie tot naastgelegen natuurgebied Klein Schietveld.

Het vliegveld met rechts de gronden waarop de vliegclub gevestigd is.© Jan Brys

“Verder overwegen wij de mogelijkheid op de site een kleinschalige brouwerij/proeverij in te richten. Een lokaal Brasschaats bier kan zich hier dan vestigen. Dat zou dan kunnen verlopen in samenwerking met de sociale organisaties die zich verderop bevinden”, legt waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA) uit.

De betrokken site ligt op een boogscheut van de Kalmthoutse Heide. Met de plannen die er zijn om tot een nationaal park te komen bestaat de mogelijkheid om een toegangspoort te creëren tot dit nationaal park.

Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd op een infomoment met plaatsbezoek. Dat vindt plaats maandag 15 mei van 9u tot 11u. Wie wil komen, schrijft zich in voor 8 mei. Cools: “We moeten er wel rekening mee houden dat er eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan moet komen. Daarvoor moet je toch al 2,5 tot 3 jaar rekenen. De opstart hiervan kan ten vroegste gebeuren tijdens de zomer van dit jaar. (jbr)

patrimonium@brasschaat.be of 03/650.02.60

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV