Indrukwekkende beelden tonen hoe patiënt probeert te ontsnappen uit forensisch psychiatrische instelling

In Antwerpen heeft een patiënt van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) op Linkeroever donderdag een ontsnappingspoging gewaagd. Dat bevestigt de directie. De persoon in kwestie kon tijdig worden gevat en blijft voorlopig in het FPC, dat wel een interne analyse zal maken “met het oog op het detecteren van verbeterpunten en het formuleren en implementeren van verbeteracties”.

Alexandro Yaramis

De ontsnappingspoging vond plaats op Linkeroever, in één van de twee Forensische Psychiatrische Centra die ons land telt. Daar probeerde een patiënt via de metershoge omheining een weg naar de vrijheid te vinden, maar dat mislukte. De hulpdiensten werden opgetrommeld en kwamen ter plaatse om de situatie te stabiliseren.

Forensisch Psychiatrisch Centra zijn zwaarbeveiligde, gesloten behandelcentra waar men niet spreekt over gedetineerden maar ‘patiënten’. Personen die in een FPC terechtkomen, worden daartoe verplicht door de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM). Zo werd Kim De Gelder, die verantwoordelijk was voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland, ook overgeplaatst van Merksplas naar het FPC op Linkeroever.

Het FPC behandelt geïnterneerden die er veelal terechtkomen na het plegen van geweld, en doet dat in een gesloten, sterk beveiligde setting. Een (poging tot) ontvluchting uit het centrum is hoogst uitzonderlijk, stelt het FPC. Sinds de oprichting van het FPC Gent in 2014 en FPC Antwerpen in 2017 werden al 866 patiënten opgenomen, maar waren er ‘slechts’ vijf ontvluchtingen. Vier van die patiënten zijn intussen opnieuw opgesloten.

Zwaarbeveiligde setting

Volgens Sandra Vansteenkiste, woordvoerster van FPC, is een ontvluchting uit het centrum, dankzij het integraal veiligheidsbeleid, hoogst uitzonderlijk. “Het is de opdracht van FPC Antwerpen om de maatschappij te beveiligen door geïnterneerden in een gesloten, hoog beveiligde setting te behandelen met het oog op het verminderen van het terugvalrisico en zo een veilige en verantwoorde terugkeer naar de maatschappij te realiseren. Het handhaven van de orde en de veiligheid impliceert een continue wisselwerking tussen relationele veiligheid, materiële en immateriële beveiliging. FPC Antwerpen beoogt met een dergelijk integraal veiligheidsbeleid alle aspecten van veiligheid en beveiliging bijeen te brengen, met als doel patiënt- en medewerkersveiligheid én een veilige samenleving.”

Sinds de opstart van FPC Gent in november 2014 en FPC Antwerpen in augustus 2017 werden 866 patiënten opgenomen. In die groep zaten ook 5 ontvluchtingen, waarvan 4 personen terug in een beveiligde omgeving verblijven.

“Met betrekking tot de ontsnappingspoging van deze namiddag kunnen wij zeggen dat deze uiterst snel werd opgemerkt en in samenwerking met de politionele diensten werd verijdeld. De persoon verblijft nog steeds in FPC Antwerpen. Het spreekt voor zich dat in het geval van een dergelijk incident een interne analyse wordt gedaan met het oog op het detecteren van verbeterpunten en het formuleren en implementeren van verbeteracties”, aldus Vansteenkiste.

© RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen