Antwerps Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh: “Ik ontken niet dat er enkele accidents de parcours waren binnen de coalitie, maar wij zijn de partij die zich aan haar woord houdt en dat woord is het bestuursakkoord.”© Jan Van der Perre

Antwerps Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh verdedigt coalitie met N-VA, ook na de Arenberg-clash: “Die conflicten blijven niet hangen”

Antwerpen -

“De Antwerpenaar weet waar Vooruit binnen de Antwerpse coalitie op weegt en waarmee we niet akkoord zijn. Er is binnen deze coalitie ook de vrijheid voor elke partner om zijn mening kenbaar te maken. De Antwerpenaar is gebaat bij een transparant politiek debat.” Antwerps Vooruit-fractieleider Hicham El Mzairh verzette zich tegen een coalitie van zijn partij met N-VA, maar ondertussen verdedigt hij ze, ook na de botsing over de foto’s in de Arenbergschouwburg.

Sacha Van Wiele

Met nog ruim 1,5 jaar voor de lokale verkiezingen organiseert Vooruit Antwerpen de kick-off De Voorzet. Daar worden de 27 kansen voor Antwerpen voorgesteld. Ze gaan over een betaalbaar, gezond en veilig stadsleven.

Jullie zijn er wel heel vroeg bij. De lokale verkiezingen zijn pas in oktober 2024.

Hicham El Mzairh: “Met De Voorzet starten we een traject op om zo veel mogelijk Antwerpenaren te betrekken in de kansen die we zien voor onze stad. Door de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen is het belangrijk dat we tijdig mensen warm maken om te gaan stemmen en hen te overtuigen van onze ideeën. Daarbij richten we ons naar de jongeren en de ouderen. Naar de jonge vrouwen die ’s nacht lastig worden gevallen. De vrouwen met een hoofddoek die gediscrimineerd worden. De jonge koppels die geen betaalbare woning vinden en de minder mobiele tachtigjarige die zich niet kan verplaatsen door drempels op straat.”

Afgelopen week werd het debat bepaald door de beslissing van Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) om de foto’s van Mous Lamrabat weer te vervangen door de oorspronkelijke schilderijen. Hoe kijkt u daar naar?

“Mijn standpunt hierin is zeer duidelijk. De politiek mengt zich niet met de invulling en aankleding van een cultuurhuis. Dit behoort tot de artistieke vrijheid van het cultuurhuis zelf. De politiek bemoeit zich beter met zaken waar de Antwerpenaar echt van wakker ligt, zoals de betaalbaarheid van het leven en de veiligheid op straat.”

© Jan Van der Perre

Schepen Ait Daoud zei op ATV dat de coalitiepartners in het college op de hoogte waren en dat de Vooruit-schepenen haar beslissing steunden. Uw schepenen ontkennen dit. Wie liegt?

“Wat mogelijk tussen de soep en de patatten wordt besproken interesseert mij niet, wel wat op het bord ligt. Het staat iedereen vrij om privé zijn of haar mening te geven, maar wat telt, is wat binnen het schepencollege wordt beslist en daar is over de Arenberg niets besproken of beslist.”

LEES OOK. Onenigheid binnen schepencollege over wegnemen portretten in Arenberg

Het is niet de eerste keer dat uw partij botst met Ait Daoud. Er was al onenigheid over het schrappen van cultuursubsidies en de stadsdichters. Zit het nog wel goed tussen jullie en de schepen?

“Het belangrijkste is dat onze schepenen hun werk kunnen doen. Deze conflicten blijven bij ons ook niet hangen. Vooruit en N-VA zijn verschillende partijen met elk een eigen visie over onder meer cultuur en mobiliteit.”

Nu u verwijst naar mobiliteit. Ook het plan van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) met de verdiepte kaaiweg aan de Scheldekaaien gaf aanleiding tot een botsing met uw partij. Is er nog wel vertrouwen tussen de schepenen en coalitiepartners?

“Er zijn soms wrijvingen, maar dat belet niet dat onze schepenen zaken realiseren. Ik denk aan de gezonde maaltijden op school, de praktijktests tegen racisme en betaalbare energie via de warmtenetten. Dat zou niet lukken als er daadwerkelijk ruzie zou zijn. Zulke zaken realiseren we net dankzij het vertrouwen dat er binnen het college heerst.”

“Wat wij als Vooruit doen, is politiek bedrijven voor gevorderden. De Antwerpenaar weet waar Vooruit binnen de Antwerpse coalitie op weegt en waarmee we niet akkoord zijn. Er is binnen deze coalitie ook de vrijheid voor elke partner om zijn mening kenbaar te maken. De Antwerpenaar is gebaat bij een transparant politiek debat.”

Dus geen vertrouwensbreuk?

“Nee, de samenwerking is goed. Ik ontken niet dat er enkele accidents de parcours waren binnen de coalitie, maar wij zijn de partij die zich aan haar woord houdt en dat woord is het bestuursakkoord.”

Dat gevoel hebt u ook over N-VA?

“Tot nu toe wel.”

Maar weegt Vooruit wel? De verdiepte kaaiweg, of tunnel, aan de Scheldekaaien werd er binnen het schepencollege wel doorgeduwd via een stemming.

“Ik ben overtuigd dat de burgemeester geen herhaling wil van wat gebeurde met de Scheldekaaien. We wegen op dossiers in onze eigen bevoegdheden, maar ook op anderen hun bevoegdheden. Zo is er ook veel gerealiseerd rond mobiliteit. Er kwam een betere doorstroming van de trams. In de historische binnenstad worden woonerven aangelegd. Fietsers kregen fietsstraten. Dat hebben wij met Vooruit in het bestuursakkoord gekregen. N-VA ziet ook waar wij voor pleiten en dat werpt vruchten af. Kijk maar naar de Lange Koepoortstraat. De heraanleg tot woonerf zorgde voor een heropleving van de winkels en de horeca daar.”

Jullie willen in de volgende legislatuur de schepen van Mobiliteit leveren?

“Daar ga ik geen uitspraak over doen omdat dit van de kiezer zal afhangen. Ik ontken niet dat over dit domein een spanningsveld bestaat tussen ons en N-VA. Er valt nog veel te doen, maar dat kan alleen als we na de verkiezingen een grotere fractie hebben.”

U verzette zich in 2018 nog tegen een coalitie met N-VA, maar nu lijkt u wel de grootste verdediger.

“Je moet rekening houden met de context van toen. De regering was door N-VA gevallen over het Marrakesh-pact. In Antwerpen kwamen we uit een legislatuur van oppositievoeren. Toen we beslisten om in deze coalitie te stappen, kwamen alle neuzen in dezelfde richting te staan. Ik ben trots op wat we realiseerden. Waar zouden we met Antwerpen hebben gestaan als we niet in het bestuur zaten? Het zou veel erger zijn geweest.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Politiek Antwerpen