De Tisseltbaan ter hoogte van de spooroverweg.© Ward Bosmans

825 mensen ondertekenen petitie tegen sluiting spooroverweg in Blaasveld

Blaasveld, Heffen -

Al sinds 2019 is er sprake dat de spooroverweg aan de Tisseltbaan in Blaasveld (Willebroek) zou verdwijnen. Het was de NMBS die toen aandrong op het sluiten van de overweg om veiligheidsredenen. De sluiting komt nu opnieuw ter sprake en er circuleert een petitie voor het behoud van de spooroverweg. Meer dan 825 mensen ondertekenden die petitie al.

Ward Bosmans

De discussie rond de sluiting van de overweg laait weer op omdat Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open Vld) aan de gemeenten de mogelijkheid geeft om tussen te komen om de sluiting van overwegen ongedaan te maken. Daarom werd het thema door Marc De Laet (Vooruit) op de agenda gezet van de meest recente gemeenteraad. De Laet vroeg of er recent nog tellingen gebeurd waren van het aantal voertuigen dat deze weg gebruikt.

Schepen van Mobiliteit Luc Spiessens.© RR

“Sluiten van overweg staat niet ter discussie”

De meerderheid antwoordde, bij monde van schepen van Mobiliteit Luc Spiessens (N-VA), dat het sluiten van deze overweg niet ter discussie staat. “De bestaande weg is, door het bochtige parcours en de beperkte rijwegbreedte, geenszins de ideale ontsluitingsweg voor Blaasveld. Zo is er geen ruimte voor een fietspad in dit smalle laatste deel en moeten fietsers hier op de rijbaan fietsen. Grotere voertuigen kunnen er moeilijk kruisen in de bochten, waar net ook de fietsers de rijbaan delen. Door het sluiten van de overweg krijgt deze historische verbinding een lokaal karakter en wordt vooral voor fietsers een veel veiligere omgeving gecreëerd. Voor hen blijft deze kortere route dus bestaan en wordt ze zelfs verbeterd. Voor de wagens zal de omrijfactor vergroten, maar ook dat is relatief. Tellingen zijn dus niet relevant.”

Die uitleg schoot in het verkeerde keelgat van een aantal inwoners van Blaasveld. Jasper Verhaegen stuurde daarom een mail naar de schepen en lanceerde via sociale media een petitie tegen de sluiting van de overweg. Verhaegen vindt dat de Tisseltbaan een belangrijke verkeersader is die Blaasveld met Tisselt en de A12 verbindt. Hij, samen met 824 mensen die de petitie ondertussen ondertekenden, vindt het afsluiten van de Tisseltbaan dan ook geen goed idee. “Het autoverkeer dat vanuit Blaasveld naar de A12 wil, via de Ten Bergstraat massaal door het industriepark sturen is niet slim”, klinkt het. Ook het omrijden langs de Mechelsesteenweg en het rond punt van de N16 is volgens de ondertekenaars geen goed plan, “want het is daar nu al verzadigd tijdens de spits”. Het tijdverlies is aanzienlijk. Verhaegen denkt ook dat er meer mensen zich door het centrum van Willebroek zullen wagen als alternatieve route richting Antwerpen. Ook die route opnieuw meer verzadigen is volgens hem niet bepaald een goed idee. Hij noemt de argumenten in verband met veiligheid allerminst overtuigend en stelt voor om de Tisseltbaan veiliger te maken. “Het feit dat de gemeente bij haar beslissing blijft, is kortzichtig”, zegt hij.

Volgens de ondertekenaars van de petitie is het de taak van de politiek om de leefbaarheid van de gemeente zo hoog mogelijk te houden. Schepen Luc Spiessens herinnert de ondertekenaars aan de bevraging die werd gedaan bij de inwoners van de Tisseltbaan. “Daaruit bleek dat de meeste bewoners voorstander zijn van het afsluiten van de spoorweg omdat het verkeer steeds drukker wordt in hun straat”, zegt hij.

De sluiting zou mogelijk in een stroomversnelling komen nu de plannen voor de alternatieve route voor fietsers, voetgangers en tractoren een gunstig advies kreeg.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER NMBS