© BELGA

Meer garanties bij aanhouding voor openbare dronkenschap

Wie wordt aangehouden voor openbare dronkenschap, kan voortaan op een aantal garanties rekenen, zoals een vertrouwenspersoon raadplegen, medische bijstand en eventueel zelfs een maaltijd. Dat staat in een wetsvoorstel van CD&V dat woensdag groen licht heeft gekregen in de bevoegde Kamercommissie.

Bron: Belga

Een aanhouding voor openbare dronkenschap wordt vandaag geregeld volgens een wet uit 1939. Geregeld is veel gezegd, want de tekst schrijft enkel voor dat de opsluiting minstens twee uur en maximaal twaalf uur duurt.

Kamerlid Franky Demon wil dat voortaan dezelfde voorwaarden gelden als bij een bestuurlijke aanhouding. “Vrijheidsberoving is en blijft een ingrijpend proces. We doen er dan ook goed aan bepaalde garanties te geven aan wie aangehouden wordt. Zo willen we ongelukken vermijden”, aldus de CD&V’er.

Door de wetsaanpassing vervalt de minimale duur, maar blijft de maximumtermijn. Maar voortaan moet de aangehouden persoon ook garanties krijgen op het vlak van kennisgeving, zoals over de reden van de aanhouding, de maximale duur, de procedure zelf en eventuele dwangmaatregelen.

Bovendien mag iemand die bestuurlijk wordt aangehouden, vragen dat er een vertrouwenspersoon verwittigd wordt en heeft hij recht op medische bijstand. Daarnaast heeft hij recht op voldoende drinkwater, gebruik van het sanitair en - afhankelijk van het tijdstip - ook recht op een maaltijd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER