© BELGAIMAGE

Wetenschapsleerkrachten bezorgd over nieuwe leerplannen: “Uren wetenschap zijn de bouwstenen”

Wetenschapsleerkrachten zijn bezorgd dat de nieuwe minimumdoelen van het middelbaar onderwijs te veel snoeien in hun lesuren. “Het lijkt vreemd dat er enkel voor het domein ‘wetenschappelijke geletterdheid’ gesnoeid wordt in het aantal contacturen”, klinkt het in een open brief van twee lerarenverenigingen.

Bron: Belga

Er wordt niet meer gesproken over eindtermen, maar wel over minimumdoelen. Het is aan de scholenkoepels en vervolgens op hun beurt aan de scholen zelf om verder invulling te geven aan het lessenpakket.

De voorstellen die het gemeenschapsonderwijs (GO!) en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) nu op hun website hebben staan voor het aanstaande schooljaar baart de lerarenverenigingen VOB en VeLeWe zorgen, vooral met oog op doorstroom naar wetenschappelijk hoger onderwijs.

Ze vragen dat het basisaantal uren wetenschap behouden blijft en scholen die niet moeten halen uit een complementair deel van het lespakket, zoals STEM. “Uren wetenschap zijn de bouwstenen, terwijl de STEM-uren het cement daartussen vormen”, klinkt het.

Leerlingen merken minder uren op

“Tijdens internationale olympiades merken onze leerlingen nu al dat ze veel minder uren wetenschap krijgen dan de buurlanden”, reageert Marleen Van Strydonck, voorzitter van VOB. “Wat de koepels nu op hun websites zetten is nog minder.”

Volgens het KOV is het door hen voorziene specifieke vorming in het ASO nagenoeg hetzelfde gebleven. De koepel waarschuwt bovendien “voor het huidige discours dat een opbod tussen de verschillende vakken creëert. Daar wint niemand bij. Het aantal taaluren en wetenschapsuren optellen om met elkaar te vergelijken is hoe dan ook geen intellectueel eerlijke oefening.”

Het GO! verzekert dat zijn leerplannen zijn opgesteld in samenspraak met het hoger onderwijs. “Het ambitieniveau blijft hoog door meer gewicht te geven aan de eigenheid van elke studierichting. Concreet betekent dit dat het specifieke gedeelte in alle studierichtingen aan belang wint.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER