De aankondiging van de kapwerken in park Redemptoristen door Bosgroep Antwerpse Gordel.© koen fasseur

Bomenkap park Redemptoristen verontrust omwonenden: “Noodzakelijk voor meer biodiversiteit”

Essen -

De Bosgroep Antwerpse Gordel is bezig met een bomenkap in het park van de Paters Redemptoristen in Rouwmoer. De werkzaamheden waren al aangekondigd in de zomer van 2021. Inwoners protesteerden toen tegen de plannen. Het plan werd aangepast en uitgesteld, voor onder meer een vleermuizenonderzoek.

Essenaren uitten ook nu nog op Facebook hun bezorgdheden over de bomenkap, en klagen aan dat de Bosgroep die in het broedseizoen uitvoert. “De werken zijn tijdig gestart en zullen tijdig klaar zijn tegen de start van de schoontijd (periode waarin niet in het bos mag worden gewerkt, red.) op 1 april”, verduidelijkt Simon Desmedt, adjunct-bosgroepcoördinator. “Het beheer verloopt volgens een beheerplan, dat in samenwerking met de gemeente Essen en het Agentschap voor Natuur en Bos is goedgekeurd.”

Tijdens een infowandeling in de kloostertuin op 11 augustus 2021 lag vooral de kapping van de dreef met grote, oude Amerikaanse eiken erg gevoelig bij de inwoners. “Na de infomomenten is beslist om bepaalde delen van dat plan aan te passen aan de gevoeligheden die toen naar boven kwamen. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om de oude esdoorndreef niet te kappen. Daar bekijken we elke boom op zich, naar gezondheid en veiligheid voor de passanten.”

Tijdens de infowandeling op 11 augustus 2021 in het park was er protest tegen de beheerplannen.© Elke Lamens

De dreef met Amerikaans eiken werd wel gekapt. “Het is drastisch, dat begrijpen we. Maar het was de enige manier om het bos te redden en de biodoversiteit te vergroten. Amerikaanse eiken groeien sneller dan inheemse soorten. Ze nemen heel veel ruimte en licht in. Door ze te rooien creëren we heel veel licht in het bos. Hierdoor wordt de toekomst van onze inlandse zomereiken beter gegarandeerd, zij krijgen meer ruimte om langer te leven. Zwammen, planten en dieren krijgen meer kansen”, legt Desmedt uit.

“Eens het hout van de gerooide Amerikaanse eiken is afgevoerd, komt er ruimte vrij voor een nieuwe bomendreef. Volgende winter planten we er nieuwe dreefbomen.” Afgelopen winter plantten vijfde- en zesdejaars uit Essense scholen samen met de Bosgroep al driehonderd nieuwe bomen en struiken in het bos.

Amerikaanse eiken worden gerooid ten voordele van inheemse zomereiken.© koen fasseur

Vleermuizenonderzoek

Normaal was de kap voorzien voor oktober 2021, maar is dus uitgesteld tot nu. “We lieten eerst een tweedelig vleermuizenonderzoek uitvoeren. We wilden nagaan of de Amerikaanse eiken dienstdeden als kroonkolonie voor de vleermuizen. Dit bleek echter niet zo te zijn.”

De Bosgroep rooide bomen aan het gedeelte van watermaatschappij Pidpa. “Omdat het daar niet meer veilig is voor de installatie. Een tweede site is een plek waar ook in 2016 al naaldhout werd gekapt. Aan het oud beukenbosje in het midden van het bos, is niet geraakt. Daar kunnen vleermuizen en spechten zich nestelen”, benadrukt de adjunct-bosgroepcoördinator.

Ook oud naaldhout wordt gekapt.© koen fasseur

Ook oud naaldhout wordt gekapt.© koen fasseur

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners