© FRED DEBROCK

Vlaamse Onderwijsraad richt blik op 2030 voor onderwijs aan jonge kinderen

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) richt zijn blik op 2030 voor het kleuteronderwijs. Tijdens een studiedag licht de organisatie enkele kernpunten toe uit het boek ‘De toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen’. Onder andere aandacht voor taalonderwijs, brugfiguren tussen ouders en school en inzetten op onderwijsassistenten zijn pistes die naar voren worden geschoven voor vernieuwing en versterking.

Bron: Belga

“Het Vlaamse kleuteronderwijs is sterk uitgebouwd. De participatiegraad is zeer hoog. We zien veel potentie, ook om gelijke onderwijskansen te realiseren”, zegt Vlor-voorzitter Ann Verreth. “Toch blijven de uitdagingen groot. Daarbij rijst de vraag of we enkel meer kleuteronderwijs nodig hebben, of ook en vooral een ander soort kleuterschool, dat de deuren opent naar kinderopvang en lager onderwijs.”

Zo wordt in de nieuwe visie ervoor gepleit om de schotten tussen de kinderopvang en het kleuter- en lager onderwijs te doorbreken. Die opdeling leidt vaak tot onnatuurlijke overgangen voor jonge kinderen, stelt de Vlor. Net zoals in de Scandinavische landen, Duitsland en heel wat Oost-Europese landen, koos onder andere Kindcentrum De Tandem in Brugge ervoor om de klassieke opdeling achter zich te laten. Met succes, zo prijst de Vlor.

Brugfiguren

Verder verwijst de studie naar basisschool Dakota in Gent, die via brugfiguren actief verbinding zoekt met de ouders. Soms ervaren die laatste drempels - door financiële problemen, culturele verschillen of eigen vroegere negatieve schoolervaringen - om contact te leggen met de school. Brugfiguren, die vaak aan de schoolpoort staan, moeten dit proces vergemakkelijken.

Daarnaast kunnen ook onderwijsassistenten een belangrijke rol spelen. Met een extra persoon in de klas is er meer ruimte voor de balans tussen zorg en leren (’educare’). Maar ook taalonderwijs moet een centrale plek krijgen, aangezien de kleutertijd cruciaal is voor de ontwikkeling van taalvaardigheid, klinkt het.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER