Het Agentschap Wegen en Verkeer toont geen interesse om deze huizen die momenteel langs de Oostmalsesteenweg te koop staan, te verwerven. Zonde, vindt de gemeente Ranst.© kma

“Spijtig dat AWV woningen die nu te koop staan niet wil onteigenen voor rechter fietspad”

Emblem -

De gemeente Ranst heeft voorgesteld aan het Agentschap Wegen en Verkeer om twee huizen die momenteel vlak tegen de baan te koop staan op de Oostmalsesteenweg in Emblem te onteigenen. Zo moet het toekomstig nieuw fietspad hier geen rare inspringingen maken. “Maar AWV is hier niet op ingegaan, hetgeen wij onbegrijpelijk vinden”, zegt burgemeester Johan De Ryck (N-VA).

De gemeente Ranst onderzoekt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de Oostmalsesteenweg (N14), tussen de Nijlensesteenweg en de Kreupelstraat.

De bestaande rijweg blijft grotendeels behouden, maar wordt wel voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ter hoogte van Campus Vesta komt een nieuwe afslagstrook. Er wordt ineens ook nieuwe riolering gelegd. Het fietspad komt achter de mooie platanen, die afgaande op de plannen blijven staan.

De aanleg komt er ten vroegste in 2024, rekening houdend met de verhoging van de brug over het Netekanaal.

Momenteel staan er twee huizen te koop, met gevel dichtbij de baan, die eigenlijk een obstakel vormen. “We hebben voorgesteld aan het Agentschap Wegen en Verkeer om die te onteigenen, maar het AWV doet dit niet”, zegt Johan De Ryck (N-VA). “Dat vinden wij spijtig want het fietspad zal hier een inspringing moeten maken rond die gevels.”

De huidige toestand op de Oostmalsesteenweg.© AWV

De toekomstige toestand met het verbeterd fietspad, dat dus her en der zal inspringen voor gevels.© AWV

Het kwam ter sprake naar aanleiding van het invoeren van enkelrichting in de Spruytershofstraat tussen de Kromstraat en de John van den Eyndelaan in de richting van de John van den Eyndelaan. De enkelrichting wordt ingesteld met de inrijrichting vanaf de Kromstraat. Uitrijden is mogelijk via de Schawijkstraat.

Zo wordt het probleem van de slechte zichtbaarheid op de hoek Kromstraat-Spruytershofstraat aangepakt. Ook hier staat momenteel een huis ongelukkig tegen de baan. “Wij hebben indertijd gevraagd die woning te onteigenen”, zei Fernand Bossaerts (CD&V). “Maar het AWV is daar niet op ingegaan.” Burgemeester De Ryck verwees hierop naar de huidige situatie met de woningen op de Oostmalsesteenweg en beaamde dat AWV hier niet voor te vinden is. Hij noemde het onbegrijpelijk. kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners