Deze gekantelde vrachtwagen op de brug boven de E10-plas veroorzaakte de vervuiling. Rechts: de E19 loopt dwars over de E10-plas.© BFM, JAA

Twee weken na zwaar ongeval op E19 drijft er nog diesel op E10-plas: “Er dreven dode vissen en er lagen dode waterhoenen”

Schoten/Sint-Job-in’t-Goor/Brasschaat -

Het is deze week woensdag Wereldwaterdag. Uitgerekend nu zitten ze in Schoten met de handen in het haar over de kwaliteit van het normaal zeer zuivere water van de E10-plas. Ruim twee weken nadat een melktankwagen op de E19 net boven de plas crashte, drijft er ter hoogte van de brug nog altijd een film van diesel en olie op het wateroppervlak. “De gemeente is de laatste die hier verantwoordelijkheid draagt, maar we doen er alles aan om het water weer volledig schoon te krijgen”, aldus Schotens milieuschepen Walter Brat (N-VA).

LEES OOK. Zwaar ongeval met melktankwagen op E19 in Sint-Job: “We zagen de vrachtwagen op ons afkomen”

Het was een enorme klap, zondagnamiddag 5 maart. Een tankwagen met melk kreeg op de brug over de E10-plas een klapband op weg naar Nederland. De bestuurder raakte licht gewond, maar zijn lading en ook de inhoud van de opengescheurde dieseltanks, kwamen op het wegdek terecht.

De brandweer had de handen vol met het vrijmaken en de schoonmaak van de E19. Dat gebeurde eerst door het aanbrengen van detergent om de olie en benzine los te maken en vervolgens het afspuiten ervan met water. Wat niemand wist, is dat dat vervuild water vanop de brug via de kolken niet in de riolering, maar rechtstreeks in de ondergelegen de E10-plas werd geloosd.

“Een constructiefout. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn”, zucht schepen Walter Brat van Schoten. Die stuurde de dag nadien zijn milieudienst ter plaatse en afgaand op de eerste vaststellingen, bleek het toen wel mee te vallen. “Het stonk wat, maar er waren geen dode vissen te bespeuren.”

Een stuk E10-plas waar de diesel- en olie een duidelijk film hebben gevormd op het wateroppervlak.© Tim Maerten

Dode vissen

Maar blijkbaar is er de afgelopen dagen nog extra vervuiling opgetreden. Toen waterskiër Tim Maerten deze week poolshoogte ging nemen met het oog op het nieuwe seizoen, schrok hij zich een hoedje. Zich niet bewust van de voorgeschiedenis, stelde hij vast dat rond de steigers van de Schotense Waterskiklub ter hoogte van de Jachtwachtersdreef nog altijd een sterke dieselgeur hangt. “Er dreven dode vissen en er lagen dode waterhoenen”, aldus de bezorgde waterskiër.

Wat de man vooral tegen de borst stoot is dat hij en de andere leden van de Schotense Waterskiklub, die de plas al jaren pacht van eigenaar De Vlaamse Waterweg, er alles aan doen om water en omgeving zuiver te houden “En dat is ons ook altijd gelukt, zo wijzen waterstalen uit. Die rivierkreeftjes op de steigers zijn het levende bewijs van de topconditie van ons water.”

De E19 loopt dwars over de E10-plas.© JAA

Getalm

Dat de SWK als een goed huisvader zorgdraagt voor de E10-plas, wordt bevestigd door milieuschepen Walter Brat. Voorzitter Sven Morriens zou de gemeente de dag na het ongeval overigens zelf verwittigd hebben over de waarneembare vervuiling. Waarom er dan ruim twee weken later nog altijd geen actie ondernomen werd?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), wegbeheerder van de E19, zegt zelfs van niks te weten. “Intussen hadden we overleg met de gemeente en zullen we verder bekijken of en welke verantwoordelijkheid bij ons ligt”, aldus AWV-woordvoerder Gilles Van Goethem. Hij kondigt wel al de opruiming van een bij het ongeval losgerukt en naar beneden gevallen betonrooster aan.

Deze gekantelde vrachtwagen op de brug boven de E10-plas veroorzaakte de vervuiling.© BFM

Civiele Bescherming

De Vlaamse Waterweg verwijst naar de pachtovereenkomst, waarin duidelijk staat dat de waterskiclub de plas moet schoon houden. In het gemeentehuis zijn ze het getalm beu en proberen ze nu alsnog te coördineren. Schepen Walter Brat overweegt zelfs om de Civiele Bescherming tot op de E10-plas te krijgen om de laag diesel en olie met een skimmer - grote stofzuiger - te verwijderen.

“Het kostenplaatje van zo’n operatie kan aanzienlijk zijn, maar het is duidelijk dat de factuur niet door de gemeente betaald zal worden. Wij zijn misschien wel het minst betrokken. Alle betrokkenen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Meer dan coördineren kan van ons niet verwacht worden”, maakt Brat nog enig voorbehoud bij de operatie.

Op het moment van publicatie van dit artikel was nog niet duidelijk wie wat en wanneer precies zal ondernemen. Volgens Brat is het in een latere fase hoe dan ook aangewezen dat AWV de afwatering van het wegdek op de E19 ter hoogte van de brug aanpakt zodat bij een volgend incident vrijgekomen schadelijke vloeistoffen niet langer rechtstreeks de plas inlopen.

© JAA

Dit luchtbeeld toont hoe de E19 over de E10-plas loopt op de grens van Brasschaat, Schoten en Sint-Job-in’t-Goor.© SWK

De afwatering van de E19 - recht in de E10-plas - blijkt een probleem te zijn.© Tim Maerten

De sporen van het ongeval zijn nog of opnieuw duidelijk waarneembaar.© Tim Maerten

De afwatering van de E19 - recht in de onderliggende E10-plas - blijkt een probleem te zijn.© JAA

© JAA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Uitgelicht