De bouwwerf in de Waterbaan, vlakbij de brandweerkazerne, doet (letterlijk) heel wat stof opwaaien in de buurt.© Patrick De Roo

Buurt bezorgd over mogelijke PFAS-vervuiling in buurt brandweerkazerne, AG Vespa stelt gerust: “Dit is géén verontreinigde grond”

Deurne -

De renovatie en uitbreiding van stedelijke basisschool De Octopus in de Waterbaan in Deurne doet heel wat stof opwaaien. Letterlijk. Straten, voetpaden, vensterbanken, auto’s,... Alles ligt onder een laag stof. De werf ligt vlak bij de brandweerkazerne, waar strenge no-regretmaatregelen van kracht zijn in het kader van de PFAS-vervuiling. De buurt is ongerust, maar bouwheer AG Vespa stelt gerust. “Dit is géén verontreinigde grond.”

Jan Stassijns

In de Waterbaan en omgeving gaat sinds enkele dagen een brief de ronde die buurtbewoners aanraadt om melding te maken van de mogelijk veiligheidsrisico’s van een bouwwerf wat verderop. Het gaat om de renovatie en uitbreiding van stedelijke basisschool De Octopus in de Sint-Rochusstraat/Waterbaan waar vorige week grondwerken zijn gestart.

Door de nabijheid van de brandweerkazerne gelden in die zone strenge no-regretmaatregelen in het kader van de PFAS-vervuiling. Zo mogen omwonenden binnen een zone van 100 meter geen eieren van eigen kippen eten bijvoorbeeld. Maar zo moet er ook vermeden worden dat opwaaiend stof zich over de wijk verspreidt.

Daar heeft de aannemer geen rekening mee gehouden. De wijk lag de afgelopen dagen bedekt onder een laag stof, van de straten, voetpaden tot vensterbanken en auto’s.

© Patrick De Roo

Géén risico

Twee buurtbewoners namen initiatief en meldden de situatie bij verschillende diensten. Ook de politie kwam vaststellingen doen. “Elke keer als er een auto voorbijrijdt, waait het stof op”, zegt één van de initiatiefnemers. “Het gaat me niet om het stilleggen van die werf, maar zo veel vuiligheid laten rondslingeren kan niet, zeker niet in een no-regretzone. Het is niet gezegd dat er PFAS in de grond zit, maar de aannemer wordt wel geacht daar voorzichtig mee om te springen.”

AG Vespa erkent de situatie maar benadrukt dat er géén gezondheidsrisico’s zijn. “Uit de meest recente grondanalyses van december 2022, inclusief PFAS-testing, blijkt dat de grond op het terrein geen risicowaarden bevat”, benadrukt Guy Peeters van AG Vespa. “Die resultaten bevestigen de eerdere resultaten van de grondonderzoeken uit het technische verslag. Voor de grondwerken werd het terrein al afgegraven met de nodige voorzorgsmaatregelen. Er is een worteldoek aangebracht en nieuwe grond- en steenslag is aangevoerd. Dit is een voorzorgsmaatregel voor de toekomstige school, die rekening houdt met de no-regret maatregelen.”

© Patrick De Roo

Extra maatregelen

AG Vespa zegt ook dat de grond die vorige week werd afgevoerd, niet van de werfzone afkomstig was. Die zou eerder al van buiten de zone zijn aangevoerd om enkele kelders dicht te leggen. Toch zijn aannemers ook dan verplicht om met een afgedekte oplegger te rijden. “Wij hebben de aannemer hierop gewezen”, zegt Peeters. “Dinsdag is een veegwagen langs geweest met water onder hoge druk om de straat te reinigen. We hebben ook voorwaarden opgelegd. Zo mag er enkel nog gebruikgemaakt worden van afgedekte opleggers die extra worden gecontroleerd. De banden van de voertuigen moeten gereinigd worden voor ze het openbaar domein oprijden. De straat wordt proper gemaakt én de werkzone moet beneveld worden bij droge weersomstandigheden.”

De bouwwerf van stedelijke basisschool De Octopus.© Patrick De Roo

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners