De Kielsevest vandaag.© rr

District vraagt stadsbestuur om tijdelijke invulling Kielsevest

Antwerpen -

Het district Antwerpen pleit bij het Antwerpse stadsbestuur om snel werk te maken van een tijdelijke invulling van de Kielsevest. Op termijn wil het district dat de stad ook de buurt betrekt bij een definitieve invulling. “De kaalslag van de Kielsevest was ongegrond en onnodig”, zegt Groen-districtsraadslid Anne Poppe. “Het wordt tijd dat de stad een andere aanpak hanteert.”

Op initiatief van Groen stemde de Antwerpse districtsraad maandagavond met ruime meerderheid een motie goed om de stad tot actie aan te zetten op de Kielsevest.

Vorige week kondigde het stadsbestuur aan om op die locatie dan toch geen nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Uit onderzoek bleek dat de Kielsevest gevoelig is voor overstromingen, wat de plek niet geschikt maakt. Maar de kaalslag van de plek heeft al wel plaatsgevonden. Zo liet de stad de gebouwen slopen en werden bomen gekapt. Wat overblijft is een kale vlakte omringd door hekwerk.

De districtsraad vraagt aan de stad om op korte termijn werk te maken van een tijdelijke invulling en om samen met de buurt en het district over de lange termijn te spreken. “Het waterplan van de stad verwijst al jaren uitdrukkelijk naar de waterproblematiek in de Brederodebuurt”, zegt Groen-districtsraadslid Anne Poppe. “Zelfs een klein kind weet dat daar bouwen problemen oplevert. Het is onbegrijpelijk dat tegen beter weten in het stadsbestuur toch is doorgegaan met het slopen. En intussen is de site omringd met hekken, terwijl er een groot gebrek aan groene ruimte is in die buurt. We hopen dat de buurtbewoners er op korte termijn toch nog terecht kunnen.”

De Kielsevest voor de kaalslag begin vorig jaar© rr

 jas

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners