De stad verhoogt de trajecten binnen het project Schoolcoaches en zoekt extra vrijwilligers.© RR

Liers ‘Plan Samenleven’ zet vooral in op Nederlands, onderwijs en werk

Lier -

De Vlaamse overheid ondersteunt met het plan Samenleven lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen. De stad Lier ontvangt hiervoor maar liefst 375.794 euro extra middelen, een investeringsinspanning die voor de stad ongezien is.

Chris Van Rompaey

De stad Lier engageert zich om tijdens het eerste jaar onder meer minstens 1.384 deelnames aan oefenkansen Nederlands te bereiken en 169 gezinnen te helpen bij het leggen van een brug naar het onderwijs. De stad wil verder 200 jongeren begeleiden die dreigen uit het onderwijs te vertrekken zonder diploma en 140 werkzoekenden uit kansengroepen naar de arbeidsmarkt begeleiden. Tot slot wil de stad Lier 170 jongeren in contact brengen met cultuur.

“De oefenkansen Nederlands breiden we uit voor zowel beginners als gevorderden. Voor de absolute beginners starten we met een zeer laagdrempelig groepje waar thematische woorden en zinnen ritmisch worden herhaald en zo geoefend. Gevorderden kunnen dan weer deelnemen aan Parlangi. Dit is een onlineplatform waarmee we Nederlandstalige en anderstalige Lierenaars met elkaar in contact brengen om van thuis het spreken van het Nederlands te oefenen”, zegt schepen van Welzijn Annemie Goris (N-VA).

“De brug naar het onderwijs leggen we door het aantal trajecten binnen het project Schoolcoaches fors te verhogen. Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare gezinnen met kinderen in de lagere school: van huiswerk tot het lezen van schoolbrieven, van het nakijken van de agenda tot contacten leggen met de school. Omdat de vraag van gezinnen zo groot is, zoeken we trouwens nog tien extra vrijwilligers.”

Gelijkeonderwijskansen

Rond het voorkomen en begeleiden van ongekwalificeerde uitstroom nam de stad met de middelen van Plan Samenleven een extra medewerker Gelijkeonderwijskansen aan. “Bijkomende investeringen hier zijn prioritair, want 13% van de jongeren stroomt uit zonder diploma. Zo komt er een betere afstemming tussen, en een verdere uitbouw van, projecten gericht op naschoolse begeleiding. Ook armoedebestrijding bij leerlingen staat hoog op onze agenda. Daarnaast zetten we in op de begeleiding van jongeren zonder diploma in de richting van tweedekansonderwijs.”

Projecten die kansengroepen begeleiden naar de arbeidsmarkt, zullen ook heel wat extra aandacht krijgen. “Het uitbouwen van de samenwerking met nog meer bedrijven speelt hier een cruciale rol. Dankzij de middelen van Plan Samenleven stelden we een extra medewerker aan die projecten rond vakantiewerk, bedrijfsbezoeken, begeleiding naar werk, netwerkstages en taalcoaching op de werkvloer verder uitrolt. Een belangrijke groep blijft momenteel immers de langdurig werklozen. Momenteel zijn namelijk 388 Lierenaars langer dan twee jaar werkloos”, aldus Goris.

Stadsmuseum

Verder zal de stad met het actieplan rond toegankelijkheid de focus leggen op de toegankelijkheid van de eigen dienstverlening. De stedelijke vrijetijdsdiensten tot slot zetten zich maximaal in om kwetsbare jongeren in contact te brengen met cultuur. Van workshops in het Stadsmuseum en taaltoegankelijke voorstellingen in het cultuurcentrum tot leesbevorderingsprojecten in de bibliotheek.

www.lier.be/plan-samenleven

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier