De tijdelijke herinrichting van de Zandpoortvest is al klaar sinds de zomer van vorig jaar, op de definitieve is het nog even wachten.© Dirk Vertommen

Start definitieve herinrichting Mechelse vesten schuift op naar najaar 2025

Mechelen -

De eerste werkzaamheden voor de definitieve herinrichting van de vesten in Mechelen schuiven op naar het najaar van 2025. In het dossier voor de omgevingsvergunning willen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de resultaten van de ruimere evaluatie en het milieueffectenrapport (MER) meenemen. Zo komt er ook nog een bevraging bij weggebruikers en bewoners van de stadsring over hoe zij de tijdelijke herinrichting ervaren.

Sven Van Haezendonck

Oorspronkelijk was de bedoeling dat de opmaak van het MER en de aanvraag van de omgevingsvergunning zouden samenlopen, maar daar komen de projectpartners op terug. “Door eerst de MER-procedure te doorlopen, kunnen de adviezen uit dat rapport nog mee worden geïntegreerd in het definitieve ontwerp voor de aanvraag van een omgevingsvergunning”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+).

Die aanpak zorgt wel voor een meer dan dubbel zo lange doorlooptijd. Daardoor schuift de start van de werken op van eind dit jaar of begin 2024 naar het najaar van 2025 en dus ruim tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Actiecomités tegen eenrichtingsverkeer op de vesten en ook de oppositie vroegen het stadsbestuur meermaals om de definitieve herinrichting uit te stellen. Al noemt de meerderheid ze zelf niet als een reden voor het uitstel.

Warmtenet

Vanaf 2 oktober dit jaar legt de Vlaamse regering ook strengere regels op rond de opvang van hemelwater. Hoewel de stad en AWV daar in het voorontwerp al rekening mee houden, willen ze hun ambities nog aanscherpen. “Daarnaast heeft de energiecrisis nog scherper aangetoond hoe belangrijk het is om de transitie naar een fossielarme en energie-onafhankelijke samenleving te versnellen”, vertelt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Milieu.

LEES OOK. Twee grote werven toveren Mechelse stationsbuurt om: “In 2024 verschijnt er prachtige luifel boven perrons 1 en 2”

De stad koestert al langer de ambitie om op de stadsring een warmtenet aan te leggen. Aangezien de technieken en de kennis hierover in een stroomversnelling zitten, is extra tijd welkom om zo’n net te bestuderen en door te voeren. “Naast de vernieuwing van de bovengrond vernieuwen we ook heel wat in de ondergrond”, zegt Princen, die bevoegd is voor Openbare Werken.

Onder de vesten lopen heel wat hoofdleidingen voor nutsvoorzieningen waar de Mechelaars dagelijks op rekenen. “Doordat we bovengronds zo veel mogelijk groene ruimte creëren, is ook de ondergrondse planning complexer. Om bijvoorbeeld bomen maximaal groeikansen te bieden, mogen daar geen leidingen onderdoor lopen”, legt schepen Princen uit.

Publieke bevraging

Door eerst de MER-procedure te doorlopen en daarna pas een omgevingsvergunning aan te vragen, schept dat ook mogelijkheden voor de evaluatie dit voorjaar. Die zal meer dan verkeerstellingen omvatten. In mei of juni lanceren de stad en AWV een bevraging over de vesten. “Die bevraging werd ook voor de herinrichting met tijdelijke maatregelen gedaan”, zegt Rina Rabau Nkandu (Vld-Groen-m+), schepen van participatie.

Verschillende weggebruikers en bewoners van de vesten worden bevraagd. De resultaten moeten de eerste tendensen weergeven over hoe mensen de tijdelijke herinrichting beleven. “Tegelijk levert de bevraging waardevolle input waarmee we het definitieve ontwerp nog kunnen optimaliseren”, vertelt Rabau Nkandu.

LEES OOK. Grote lenteschoonmaak op komst in stationsbuurt: “Vooral foutief gestalde fietsen zijn hinderlijk en gevaarlijk”

In afwachting bekijken de stad en AWV hoe ze de openbare ruimte nu al kunnen opwaarderen. Zo bekijken ze waar extra ontharding mogelijk is, en waar de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte tijdelijk nog kan verbeteren. De doelstellingen en uitgangspunten van het eenrichtingsverkeer stellen ze niet in vraag. Volgens de nieuwe timing moet de definitieve herinrichting van de vesten klaar zijn in 2030.

Een overzicht met de planning voor de vesten.© De Nieuwe Vesten

www.denieuwevesten.mechelen.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Blikvangers Mechelen