De plant poelruit.© rr

Schepen volgt voor bermbeheer liever experts provincie dan Dirk Draulans

Ranst, Oelegem -

Schepen voor milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit Luc Redig (Groen) wil niet meer reageren op de kritiek van bioloog en wetenschapsjournalist Dirk Draulans over de aanleg van de Nieuwe Maasweg. Hij wenst wel een rechtzetting te doen over het bermbeheer.

Dirk Draulans, maar ook andere milieuorganisaties, reageren scherp op het voornemen van de gemeente Ranst om een nieuwe ontsluitingsweg voor bedrijventerrein Ter Straten te realiseren die gedeeltelijk door waardevol bos en bosuitbreidingsgebied zal lopen. “Ik ga over de Nieuwe Maasweg niet verder communiceren, tot het dossier door het college zal worden behandeld. Daar zullen alle elementen, zeker ook de bezwaren, maar ook alle adviezen, grondig worden bekeken,” aldus schepen Redig.

Hij wil wel een correctie doen over het bermbeheer. “Het is niet juist te beweren dat ik drie keer opdracht gaf om bermen te maaien. Ik heb onmiddellijk opdracht gegeven aan onze diensten de bevoegde firma te vragen het betrokken stuk niet te maaien. De firma heeft dat, tegen onze instructie in, toch gedaan. Ik heb hem dat duidelijk gemeld en meteen ook gemeld dat wij een nieuw, geactualiseerd bermbeheerplan zouden laten opmaken. Die opdracht is ondertussen gegeven aan de provincie, die ook in juni een nieuwe inventaris zal maken.”

Dirk Draulans wijst op de adviezen van het Agentschap Natuur en Bos die zeggen dat een berm met moerasspirea en poelruit best slechts één keer per jaar, ten vroegste in september, wordt gemaaid. “De provincie is echter van oordeel dat zijn voorstel niet helemaal moet worden gevolgd. Men kan mij niet kwalijk nemen dat ik het advies van de provincie opvolg en niet dat van een journalist. Wij zijn een van de weinige gemeenten met een bermbeheerplan en proberen dat echt wel zo goed mogelijk uit te voeren. De specialisten zitten echter bij de provincie en ik heb hem dan ook aangeraden de discussie met hen te voeren.”

Vorig jaar werd de waardevolle berm al in mei gemaaid. Dirk Draulans is bij Knack een van de pleitbezorgers van de ‘Maai Mei Niet’-campagne. (kma)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners