De Vaartstraat krijgt nu veel zwaar verkeer van de industriezone te slikken. Rechts: Dirk Draulans© kma, Kris Van Exel

Dirk Draulans clasht met groene schepen Luc Redig over Nieuwe Maasweg: “Een bos? Het gaat om een aantal bomen”

Oelegem, Ranst -

Bioloog en journalist Dirk Draulans ligt in de clinch met het gemeentebestuur van Ranst over de aanleg van de Nieuwe Maasweg. Hiervoor moet een beschermd bosje sneuvelen. “Een bos? Enkele bomen”, reageert milieuschepen Luc Redig (Groen), die door de Facebookpost van Draulans, een man met 23.000 volgers, al verschillende vragen over de kwestie kreeg. Ook Bos+ postte vrijdag een heel kritisch bericht over het plan.

Kristin Matthyssen

“Het is verbazend hoeveel berichten ik krijg van mensen die zich ergeren aan het kappen van bomen”, zo schrijft Dirk Draulans op zijn sociale media. “Soms is kappen nodig om andere natuurwaarden extra kansen te geven, maar dikwijls betreft het laksheid van vooral plaatselijke overheden die kleine bosjes uit de weg willen ruimen (...) Ik ben momenteel zelf verwikkeld in een strijd voor het behoud van een prachtig beschermd bosje in Ranst. (...). Alle bosjes, hoe klein ook, zijn het waard om voor te vechten, al was het maar om de trend te doorbreken dat natuur per definitie opgeofferd wordt als er andere belangen opduiken.”

Onder meer dit bosje zou sneuvelen.© rr

Draulans heeft het over de plannen voor de Nieuwe Maasweg, waarvoor het gemeentebestuur pas een omgevingsvergunning voor heeft aangevraagd. Het openbaar onderzoek liep half maart af. De N-VA-Groen-meerderheid in Ranst is fier dat er een akkoord is afgesloten met alle adviesinstanties over de nieuwe ontsluitingsweg voor de KMO-zone Ter Straten. Bij de vorige legislaturen lag deze parallelweg ook op tafel, maar omdat er te veel landbouwgronden versnipperd werden, kwam het nooit tot een akkoord. Nu ligt de ontsluitingsweg dichter bij de KMO-zone ingetekend. Het wordt een tracé met groenbuffering.

De Nieuwe Maasweg loopt van de rotonde aan de Oelegemsesteenweg naar de Ter Stratenweg.© rr

Leefbaarheid

Schepen Luc Redig (Groen) verdedigt het dossier. “Deze Nieuwe Maasweg is noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze dorpskernen van Oelegem, Broechem en Ranst, die nu veel zwaar verkeer moeten slikken. Ook de gezondheid van de bewoners van de ongeveer vijftig woningen in de Vaartstraat staat onder druk door al het zwaar verkeer.”

Volgens Dirk Draulans is de geplande aanleg van de Nieuwe Maasweg geen mobiliteitsdossier, maar dient het vooral industriële belangen. “Deze Nieuwe Maasweg, eigenlijk een shortcut, verandert niks aan het verkeer in de dorpskernen van Oelegem, Broechem en Ranst. Integendeel, in de studie wordt gewag gemaakt van het mogelijk aanzuigeffect. Nog meer chauffeurs zullen geneigd zijn bij files op de E34 en E313 via de Zandhovensteenweg en die Nieuwe Maasweg binnendoor Wommelgem te bereiken.”

(lees verder onder de foto’s)

Het projectgebied.© kma

De rotonde onderaan de brug.© kma

Een bezwaarindiener haalt volgende argumenten aan: “De Vlaamse overheid besliste om Ter Straten in de toekomst via Wommelgem, aan het tankstation van de E313, te ontsluiten. Dan is die Nieuwe Maasweg overbodig. Het is onaanvaardbaar voor een tijdelijke parallelweg 1,7 miljoen euro te investeren en 7.200 vierkante meter asfalt te leggen recht door twee Natura 2000-gebieden en bosontwikkelingsgebied om enkele tientallen huizen te ontlasten. Er moeten eiken met een omtrek van 3,2 meter sneuvelen. Deze nieuwe ontsluitingsweg was eerst ingegeven door het plan om de kanaalbrug aan de Jozef Simonslaan af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Nu uit een bevraging van de dorpsbewoners gebleken is dat daar geen draagvlak voor bestaat, vervalt de oorspronkelijke noodzaak van deze ontsluitingsweg. De enige resterende reden voor de nieuwe weg is de toekomstige uitbreiding van aardappelbedrijf Pomuni.”

De Vaartstraat.© kma

Ook Bos+ postte vrijdag een opvallende oproep. “Ernstig en permanente natuurschade toebrengen voor een twijfelachtig en tijdelijk doel? Alsjeblieft Gemeente Ranst, luister naar uw burgers en uw gezond verstand.”

Schepen Redig vindt de kritiek grotesk. “Er wordt geïnsinueerd dat dit een cadeau zou zijn voor de industrie. Maar dit blijft landbouwgrond, er gaat géén nieuw bedrijf bijkomen. Dit is geen milieu- maar een mobiliteits- en leefbaarheidsdossier. Het is overdreven om van een bos te spreken. We hebben al drie nieuwe bossen aangeplant deze legislatuur.”

Dirk Draulans blijft scherp. “Ze belazeren de kluit”, zegt de wetenschapsjournalist, die vorig ook al met schepen Redig clashte over het bermbeheer. “De schepen heeft drie keer in één jaar tijd een berm met poelruit - een plant die bijna nergens meer groeit - en moerasspirea laten maaien. Terwijl dit slechts één keer mag.”

Het bedrijf Pomuni.© kma

Schildesteenweg

Ook wij bij Gazet van Antwerpen krijgen berichten van mensen die zich ergeren aan het kappen van bomen. De voorbije week nog, over een kaalslag aan de Schildesteenweg in Oelegem, schuin over provinciaal groendomein Vrieselhof. Hier staat wel een bordje met uitleg bij. Het gaat om een ingrijpende omvormingskap door de boseigenaar in samenwerking met Bosgroep Antwerpen Zuid. Het bos bestond uit een weinig divers dennenbestand wat de bodem verzuurde. Enkele mooie toekomstdennen bleven staan, de rest werd gekapt. Er worden jonge loofbomen aangeplant en daartussen mag alles spontaan opschieten.

Het gerooide bos.© kma

Er staat een bord met toelichting.© kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Keuze van de Redactie

MEER OVER