Een eerder plan om heel wat oudere graven weg te halen zoals hier op de begraafplaats in Noorderwijk stootte op veel protest.© Hans Otten

Stad licht opmaak masterplannen voor begraafplaatsen toe

Herentals -

Het Herentalse stadsbestuur start met de opmaak van een masterplan voor de begraafplaatsen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Over het hoe en waarom vinden drie infomomenten plaats.

Het stadsbestuur nam enkele jaren geleden de beslissing dat vanwege plaatsgebrek graven die ouder zijn dan twintig jaar verwijderd zouden worden. Dat passeerde eerder geruisloos, tot anderhalf jaar geleden op de drie begraafplaatsen infopanelen verschenen met de namen van de betrokken overledenen. Dat leidde tot veel emotioneel protest en een petitie met 650 handtekeningen. De stad schorste de uitvoering van de maatregel en beloofde hierover met de burgers te gaan praten.

Daarom volgen er nu drie infomomenten. “Het doel van dit masterplan is om een kwaliteitsvolle toekomstvisie te ontwikkelen voor de herinrichting, het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen. Zo willen we ze laten evolueren naar groene parkbegraafplaatsen”, klinkt het bij het bestuur. “We nodigen alle inwoners graag uit om te komen luisteren naar hoe en waarom we deze plannen aanpakken. Ook krijgen zij de kans om hun vragen over de toekomstige begraafplaatsen te stellen. Laten we er samen werken aan een respectvolle en duurzame toekomst.”

De infomomenten vinden plaats op 21 maart in Noorderwijk (Oud Zwembad, Ring), op 27 maart in Herentals (zaal ‘t Hof, Grote Markt 41) en op 29 maart in Morkhoven (parochiezaal, Goorstraat 1), telkens om 19.30u. (ho)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Herentals