Zowel binnen politieke kringen als bij omwonenden is er kritiek op het boskapbeleid.© Erik Van Eycken

Natuurpunt Bonheiden schrijft open brief: “Onze natuur en bossen verdienen beter dan steekvlampolitiek”

Bonheiden -

In een open brief reageert Natuurpunt Bonheiden op het bos- en natuurbehoudsbeleid waar vooral de N-VA-fractie en onafhankelijk gemeenteraadslid Rudi Withaegels de vorige weken kritiek op uitten. Ook een groep buren rond de Koningin Astridlaan liet van zich horen. “Lokale politieke vertegenwoordigers halen feiten, bezorgdheden en emotie door elkaar. Daar worden vooral onze natuur en bossen niet beter van”, reageert Natuurpunt.

Erik Van Eycken

“We roepen alle vertegenwoordigers op om te stoppen met het opzoeken van de onrust en naar buiten te treden met echte constructieve voorstellen voor natuur en het klimaat. Wij willen graag partner zijn om hier aan mee te werken”, laat Natuurpunt weten. “De aanleiding is het natuur- en bosbeheer dat in Bonheiden, maar eigenlijk ook in heel Vlaanderen, wordt uitgevoerd. Met het inrichtingsbeheer in Krekelberg en de bosbeheerplannen in vele Bonheidense bossen als symbooldossiers.”

“Cruciaal om te weten: elke boseigenaar is door de overheid verplicht om een bosbeheerplan op te maken. Dit geldt voor alle privé-eigenaars, terreinbeheerders als Natuurpunt, overheden, noem maar op. Ook de gemeente Bonheiden heeft als eigenaar van verschillende bospercelen een dergelijk plan in de vorige legislatuur (2012-2018) laten opmaken. Daaruit bleek in welke erbarmelijke staat onze bossen zich bevonden (…).

Natuurpunt weerlegt de kritiek van N-VA, onafhankelijk raadslid Withaegels en omwonenden.© Erik Van Eycken

Fake news

“Dergelijk beheer is nog altijd regel in Vlaanderen gezien de wetenschappelijke basis. Een geleidelijk, volgehouden beheer vergt een termijn van 20 tot 50 jaar. De milieuraad en de gemeenteraad hebben de ontwerp beheerplannen van Igemo vorige legislatuur goedgekeurd. Na goedkeuring van de beheerplannen door ANB werd Natuurpunt formeel aangesteld om het beheer van de gemeentebossen uit te voeren. Die regeling nu afdoen als geveinsde exclusiviteit waarachter Natuurpunt zich verschuilt is niets meer dan ‘fake news’”, klinkt het.

Omwonenden van de Koningin Astridlaan uitten een maand geleden nog kritiek op de aanpak van Natuurpunt.© Erik Van Eycken

Lange adem

“Zoals eerder aangehaald is bosbeheer een zaak van lange adem, zeker wanneer alles geleidelijk gebeurt en met zorg voor de zich ontwikkelende natuurwaarden. Een tussentijdse evaluatie van het gevoerde beheer is wel aangewezen en kan soms aanleiding geven tot een actualisatie. Die tussentijdse evaluatie werd vorig jaar uitvoerig voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie milieu (…)”, aldus de organisatie.

Er is vooral kritiek omdat er bomen worden gekapt.© Erik Van Eycken

Open debat

“Sommige politieke actoren stellen op vraag van enkele omwonenden nu plotseling het gevoerde beheer in vraag. Ondanks de inspanningen van Natuurpunt om de beheerswerken te kaderen. We willen ons niet wegsteken achter de expertise van onszelf, het ANB, INBO en Europese instellingen. Een open debat kan uiteraard verrijkend zijn. Wat wij momenteel vernemen via sociale media, kranten en regionale TV doet echter twijfel rijzen over de bereidheid van sommigen om echt te luisteren (…)”, luidt het in de brief. “De ratio ontbreekt en achterliggende, soms politieke motieven, drijven de zaken op de spits. Ook eerdere gesprekken met bewoners waren voor ons het teken dat er geen bereidwilligheid was om open te staan voor onze argumenten. Veel geroep, weinig echte oplossingen voor onze natuur en biodiversiteit. (…).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners