© SKYVISION

Opwaardering van bedrijventerrein Ter Beke Zuid: “Meer ruimte voor bedrijvigheid, vergroening en verblauwing”

Wilrijk -

Stad Antwerpen maakt nieuwe plannen voor het bedrijventerrein Ter Beke Zuid in Wilrijk. “Het industriegebied Ter Beke Zuid gaat met dit nieuwe RUP een aantrekkelijke economische en robuuste waterbestendige toekomst tegemoet”, zegt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder (N-VA).

Het terrein Ter Beke Zuid bestaat al sinds de jaren ‘70 en heeft sindsdien niet veel vernieuwing gekend. Het terrein is grotendeels verhard wat vanwege de ligging tussen het hoger gelegen Fort 7 en de Grote Struisbeek voor wateroverlast zorgt bij zware neerslag. Grachten en buffers voor regenwater en ecologische verbindingen moeten dit probleem oplossen.

Situering van het plangebied.© Stad Antwerpen

“Er komt meer ruimte voor bedrijvigheid en er wordt vol ingezet op vergroening en verblauwing”, zegt Annick De Ridder. “De creatie van een ecologische waterbuffer levert een essentiële bijdrage aan de robuuste waterhuishouding waaraan dit gebied nood heeft. Deze wordt mogelijk gemaakt dankzij de definitieve aanschaf in 2022 van het oorspronkelijk als industrieterrein ingekleurde Ferrarisbos.” Het Ferrarisbos bestaat uit vijf hectare bos. Door de aankoop wordt nu verzekerd dat dit bos beschermd blijft en toegankelijk is voor publiek.

Naast het opwaarderen van het terrein, wil de stad ook de grootschalige detailhandel houden en uitbouwen als dat gewenst is. Ze onderzoeken een geschikte locatie voor een publieke vrachtwagenparking waar men veilig kan parkeren tijdens rusttijden. Daarnaast zal ook de bestaande 200 meter brede reservatiestrook voor pijpleidingen versmald worden. Zo komt er meer ruimte vrij voor bedrijvigheid en groen. De bedoeling is om tegen de zomer van 2024 een definitief ontwerp voor het RUP te hebben.

 (bekn)

Op 27 april 2023 vindt een infomoment plaats waarvoor de buurt een uitnodiging zal ontvangen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners