Het begin van de hele grote zone 30 in het centrum van Schoten: de Lidl.© JAA

Flitscamera binnenkort ook actiever in grotere zone 30

Schoten -

Vorig jaar werd het centrum van Schoten één zone 30 wat de toegelaten snelheid betreft. Sindsdien geldt het grote bord van supermarkt Lidl niet alleen als smaakmaker voor ovenverse broodjes, maar ook als waarschuwing dat je je voet best wat van het gaspedaal haalt. De lokale politie kondigt aan dat ze voortaan ook hier geregeld zal flitsen, wat tot dusver eerder de uitzondering was in een zone 30.

Jan Auman

De zone 30 is sinds de herziening eind vorig jaar dus aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast blijven enkele straten woonerf met een snelheidslimiet van 20 km/u. Motivatie voor deze ingreep is volgens schepen van Mobiliteit Iefke Hendrickx (N-VA) dat de duidelijk afgebakende zone 30 nu veel duidelijker is en dat hiervoor een pak minder verkeersborden nodig zijn.

Zo kwam er een einde aan de wirwar van zone 30-borden. In de Paalstraat bijvoorbeeld golden tot voor kort zeven verschillende snelheidsregimes. Dat zorgde voor verwarring, stelde de gemeente vast. Concreet veranderde de maximumsnelheid in de Paalstraat, Rodeborgstraat, een klein stukje van de Kruispadstraat en de Zaatstraat. De andere centrumstraten waren al zone 30.

De nieuwe zone 30 in het centrum van Schoten.© Gemeente Schoten

Poorteffect

“Nu is het inderdaad duidelijk”, stelt korpschef Jack Vissers. “Vanaf de Brechtsebaan kom je één verkeersbord tegen en je rijdt van daar tot de Churchilllaan verplicht maximum 30 km/u over de volgende bijna anderhalve kilometer. De weggebruikers zijn dus gewaarschuwd want we zijn van plan om ook in de zones 30 de snelheid te handhaven. De gemeente wil het begin van de zone 30 visueel nog wat sterker aanduiden door een poorteffect te creëren op de Brechtsebaan. Wellicht wachten we die ingreep nog even af. Sowieso zullen we de start van de handhavingscampagne duidelijk communiceren, ook langs de weg.”

Vissers wijst erop dat een zone 30 altijd geldt en dus niet enkel tijdens school- of daguren. Ook om middernacht is de snelheid beperkt tot 30 km/u.

Minstens 53 euro

De snelheidsbeperking is volgens gemeente en politie een weloverwogen beslissing om de verkeersveiligheid in Schoten te vergroten. Daarom worden overtredingen streng bestraft. De minimumboete bedraagt 53 euro. Rijd je meer dan 10 km/u te snel, dan verhoogt dit bedrag met 11 euro per km dat je te snel rijdt. Wie bijvoorbeeld 53 km/u (niet-gecorrigeerd) rijdt in een zone 30, zal een boete ontvangen van 140,02 euro.

Vorig jaar deelde de politie van Schoten 12.893 boetes uit voor overdreven snelheid waarvan slechts 1.648 in een zone 30. 

Nog niet goed geweten, maar ook deze Jozef Hendrickxstraat is een zone 30.© JAA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit stad & rand