De vroedvrouwen leren de zwangere vrouwen beter kennen door samen een vragenlijst door te nemen.© BERT DE DEKEN

Digitale tool helpt kwetsbare zwangere vrouwen: “Kansarmoede al voor geboorte aanpakken”

Turnhout -

AZ Turnhout maakt sinds enkele weken gebruik van Born in Belgium. Een vragenlijst biedt meer duidelijkheid over de psychologische, sociale en financiële kwetsbaarheid van de toekomstige mama.

Wouter Adriaensen

Het platform Born in Belgium Professionals werd ontwikkeld door het RIZIV en is al enkele jaren in gebruik. “Al voor corona wilden we samen met Stad Turnhout iets doen aan de kansarmoede bij kinderen”, vertelt dokter Magali Verheecke, gynaecoloog in AZ Turnhout. “Door ons op zwangere vrouwen te richten, pakken we het nog de geboorte aan. Dankzij Born in Belgium kunnen we hen verder opvolgen dan alleen medisch.”

Indien ze toestemming geven, krijgen de dames een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst voorgeschoteld door de huisarts of vroedvrouw. “Die laat hulp- en zorgverleners toe om systematisch te screenen naar hun psychosociale situatie. De vragen gaan over onder meer roken, misbruik, mentaal welzijn, drugs of alcoholgebruik, het sociaal netwerk en financiële noden. Tegelijk biedt de tool ons een overzicht van alle cruciale informatie over en het professionele netwerk rond de zwangere vrouw.”

Oplossingen

Het duurde wat langer voor AZ Turnhout van start ging met Born in Belgium omdat ze ook oplossingen willen bieden aan eventuele problemen die boven komen na het invullen van de vragenlijst. Zowel interne hulpverleners zoals psychologen, sociale dienst en kinderartsen als externe hulp- en welzijnsorganisaties zoals het Welzijnsonthaal en het OCMW werden dan ook mee aan boord getrokken.

“Iedereen is betrokken: de vroedvrouw, de gynaecoloog, de huisarts”, zegt de Turnhoutse huisarts Niki Desart. “We staan in contact met elkaar en kennen allemaal het dossier van de zwangere patiënt. Als huisarts kan ik naast de klinische controle ook aandacht besteden aan de psychosociale context van deze kwetsbare patiënten.”

Kwetsbaarheid opsporen

Het gebruik van de tool past ook perfect in de ambities van het Turnhoutse stadsbestuur. “We willen kwetsbare kinderen begeleiden van voor hun geboorte totdat ze volwassen zijn”, zegt schepen voor Welzijn en Gelijke Kansen Kelly Verheyen (Vooruit). “Hoe jonger het kind, hoe meer winst er te boeken valt. Ik ben dan ook blij dat we armoede en psychosociale kwetsbaarheid vroeg kunnen opsporen en zo zwangere vrouwen de gepaste zorg geven.”

De tool is beschikbaar in verschillende talen om de drempel voor anderstaligen te verlagen. Er lopen ondertussen gesprekken om Born in Belgium ook toe te passen in de andere Kempense ziekenhuizen.

“De nieuwe tool biedt ons ook een overzicht van alle cruciale informatie over en het professionele netwerk rond de zwangere vrouw”, legt gynaecoloog Magali Verheecke uit.© BERT DE DEKEN

Turnhouts schepen Kelly Verheyen merkt op dat het gebruik van Born in Belgium naadloos aansluit bij de ambities van het stadsbestuur.© BERT DE DEKEN

www.azturnhout.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners