De leegstaande huizen worden vanaf maandag gesloopt.© kma

Sloop elf leegstaande woningen gaat maandag van start

Massenhoven, Broechem -

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 20 maart met de sloop van elf leegstaande huizen langs de Liersebaan (N14) in Massenhoven. Het gaat over de zone vanaf het kruispunt met de Kanaalstraat in Massenhoven tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Broechem.

Momenteel lopen nog de nodige grondverwervingsgesprekken voor de heraanleg van de baan. Die heraanleg komt er ten vroegste in 2026. Maar de sloop van elf leegstaande woningen op de Liersebaan start wel al op maandag omdat er melding werd gemaakt van ongewenst bezoek dat bovendien schade aanbracht.

Tijdens de werken zal de hinder voor de buurt en het verkeer beperkt blijven. Het fietspad, een zogenaamd ‘moordstrookje’, zal in de week van 27 maart worden afgesloten omdat de gevels van die woningen zich quasi tegen het fietspad bevinden.

De heraanleg van de gewestweg begint pas ten vroegste in 2026. Voor de heraanleg van dit deel van de N14 moeten de nodige gronden worden verworven. Ook Aquafin is nog volop bezig met het studiewerk om het rioleringstracé voor vuil water van de N14 naar het waterzuiveringsstation aan te passen. De resultaten hiervan zijn bepalend voor de nieuwe riolering in de N14.

De vervroegde onteigening van de huizen kwam er indertijd op vraag van N-VA Zandhoven in 2016, om de bewoners niet in het ongewisse te laten. Veel eigenaars stonden op het punt verbouwingswerken te doen en wisten niet of het nog de moeite was. Een van de huizen stond te koop. Men wou verhinderen dat de nieuwe koper niet op de hoogte zou zijn van de nakende onteigening.

CD&V vond het paniekzaaierij en wees erop dat de heraanleg nog jarenlang zou duren. Uiteindelijk bleek het gros van de eigenaars in 2018 toch ook op vervroegde onteigening aan te dringen en kwamen dankzij bemiddeling van gouverneur Berx vervroegd de budgetten vrij om de bewoners uit te kopen. Sindsdien staan de huizen leeg. (kma)

© kma

© kma

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners