Vogelbescherming Vlaanderen: “Jacht heeft geen plaats meer in Sigmagebieden”.© TV Oost

Kasteelheer heeft “illegale vergunning” om te jagen in stukje natuurgebied, vogelbescherming vraagt maatregelen: “Is jacht hier nog op zijn plaats?”

Temse / Hamme / Waasmunster -

Een kasteelheer heeft volgens Vogelbescherming Vlaanderen op illegale manier het jachtrecht gekregen in natuurgebied Groot Broek, het Sigmagebied tussen Elversele, Waasmunster en Hamme. “Onbegrijpelijk dat dit op zo’n clandestiene manier is kunnen gebeuren”, vertelt woordvoerder Niels Luyten.

Pieter Van Hecke

Een plaatselijke kasteelheer had reeds in 2012 het jachtrecht verworven over een gebied van 9,19 hectare in het natuurgebied. Op 1 maart 2019 verkreeg de man via een addendum het exclusieve jachtrecht over de volledige oppervlakte van het Groot Broek: 73,74 hectare in totaal. “Die uitbreiding werd zonder enige transparantie afgesloten. Dat is in strijd is met het Jachtdecreet”, zegt Niels Luyten, woordvoerder Vogelbescherming Vlaanderen. “Het toekennen van deze uitbreiding moet verplicht openbaar zijn. Daar is hier geen sprake van. We hebben aan De Vlaamse Waterweg gevraagd om de vergunning in te kijken maar het blijft stil aan die kant. Omdat die opdracht gewoonweg niet bestaat.”

(Lees verder onder de foto)

© pvs

Vogelbescherming Vlaanderen vindt dat het belang van de jacht in Sigmagebieden, zoals Groot Broek, in vraag moet gesteld worden. “De jacht staat haaks op de doelstellingen van het Sigmaplan”, zegt Luyten verder. “De slikken en schorren trekken heel wat watervogels aan die heel verstoringsgevoelig zijn. De Vlaamse Waterweg weet bovendien dat het zich op glad ijs bevindt. Wij zijn niet tegen de jacht, maar dit is enkel noodzakelijk als laatste redmiddel. Als er bijvoorbeeld schade wordt veroorzaakt door wilde dieren of als de populatie van predators te hoog wordt. Wij hebben echter met de inrichting van deze habitat preventief gewerkt. Predators, zoals vossen, wagen zich slechts zelden in deze getijdengebieden. Hier jagen is overbodig.”

De kasteelheer lapt volgens de Vogelbescherming ook de geldende regels aan zijn laars. “Door werken is er sinds 19 april van 2021 voor ieders veiligheid een verbod op jagen in het Groot Broek, maar daar houdt de man zich niet aan. Het intrekken van het jachtrecht van deze persoon lijkt ons aangewezen”, vertelt de woordvoerder.

Zinloos

De Vlaamse Waterweg nv bevestigt het jachtverbod en ook het feit dat de vergunning niet openbaar werd gemaakt. Zij zien hier echter geen grond voor onwettigheid in. “Gelet op de ligging van de betrokken percelen en de specifieke situatie kon geen zelfstandig jachtrecht worden toegekend. Het openbaar stellen voor anderen zou zinloos geweest zijn”, klinkt het.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners