© BELGA

Vlaamse inspectie kreeg bijkomende lijst uit Istanboel over fraude met arbeidsvisa

De Vlaamse economische inspectie heeft van de diplomatieke post in Istanboel nog eens een lijst met meer dan 1.600 namen gekregen van dossiers waar mogelijk sprake is van fraude met gecombineerde vergunningen. Volgens Vlaams minister van Economie Jo Brouns gaat het om de dossiers die op dit moment al geblokkeerd zijn en om dossiers waarvoor eerder al een visum werd uitgereikt. Brouns liet donderdag in het Vlaams Parlement ook weten dat hij voorstander is om de bewuste procedure te laten doorlichten door het Rekenhof.

gjsBron: BELGA

De zaak draait rond de ‘gecombineerde vergunningen’. Werkgevers die vacatures voor een knelpuntberoep niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via die vergunningen niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken. Het Belgische consulaat in het Turkse Istanboel heeft honderden dossiers geblokkeerd van mensen die in Vlaanderen willen komen werken. Ook in het consulaat in het Marokkaanse Rabat zijn tientallen mogelijk frauduleuze aanvragen geblokkeerd.

Volgens minister Brouns kreeg de Dienst Economische Migratie op 13 maart van de diplomatieke post in Istanboel twee nieuwe lijsten met 1.636 namen waarbij mogelijk sprake zou van fraude. Na een eerste analyse gaat het zowel om de geblokkeerde dossiers, dat zijn er een 600-tal, en om dossiers waarvoor eerder al een visum werd uitgereikt en de economische migrant al aan de slag is in Vlaanderen, zei de minister in het Vlaams parlement na een vraag van parlementslid Maaike De Vreese (N-VA).

 

Controle

“We stellen vast dat ze dus alles opnieuw doorsturen”, aldus Brouns. Die voegt daar aan toe dat de inspectie aan de slag gaat met de dossiers en zal nagaan of de mensen op de lijst wel degelijk aan het werk zijn in Vlaanderen. Hij hoopt dat de inspectie daarmee klaar zal zijn tegen het paasreces, maar wijst er wel op dat het om een zeer omstandige procedure gaat. “Ik denk dat we kunnen concluderen dat zo een werkwijze niet langer houdbaar is. Structureel alle aanvragen die al zijn goedgekeurd terug doorsturen, dat kan niet”, aldus minister Brouns.

Die plant daarom, in overleg met Buitenlandse Zaken, een bezoek van de Dienst Economische Migratie en de Vlaamse sociale inspectie aan Istanboel om de werking van de Vlaamse diensten toe te lichten. “Op die manier kunnen we aanwijzingen van concrete fraude ernstig nemen, maar ook bonafide dossiers deblokkeren.”

Parlementslid De Vreese pleitte donderdag in de commissie Economie van het Vlaams Parlement voor een volledige doorlichting van de procedure rond gecombineerde vergunningen door het Rekenhof, en kreeg wat dat betreft bijval van Thijs Verbeurgt (Vooruit). Minister Brouns leek dat voorstel genegen. “Dit is een heel belangrijk instrument voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Dit moet zo goed en zo transparant mogelijk zijn, dus ik denk dat het goed is dat een evaluatie gebeurt in het kader van het Rekenhof, zodat volledig de Vlaamse en federale diensten kunnen bekeken worden. Dat we hele keten tegen het licht kunnen houden.”

“Aan de hand van die doorlichting door het Rekenhof moeten we de procedure grondig aanpassen. We moeten in de toekomst een systeem realiseren waar fraude en misbruik sneller worden gedetecteerd en aangepakt, vóór die werknemers in het land zijn”, aldus nog De Vreese.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER