© ATV

Vooruit-schepen Bachar over verwijderen Arenberg-portretten: “Géén beslissing van Antwerps college”

Dat Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) enkele foto’s van fotograaf Mous Lamrabat in de trappenhal van de Arenbergschouwburg liet verwijderen om weer plaats te maken voor de oorspronkelijke historische schilderijen die er hingen, kan niet op goedkeuring rekenen van coalitiepartner Vooruit. “Dit is choquerend”, vindt Vooruit-gemeenteraadslid Tatjana Scheck, tevens bestuurslid van de Arenberg. “We moeten de diverse samenleving net omarmen.” Vooruit-schepen Karim Bachar benadrukt dat het geenszins om een gezamenlijke beslissing van het college gaat. Ook bij de andere coaliepartner Open Vld, klinken kritische geluiden, net als bij de bijna voltallige oppositie.

joro, svw

LEES OOK. Antwerps stadsbestuur verwijdert woke portretten uit trappenhal Arenberg: “Ze wilden beeld van blanke mannen doen verdwijnen”

De portretten van Lamrabat, met onder meer een vrouw met een sluier erop, moeten nu elders in het gebouw worden gehangen. Voor Ait Daoud en N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens was het vervangen van de historische schilderijen een vorm van ‘cancelcultuur’.

Vooruit-raadslid Tatjana Scheck ziet dat anders. “Dit is geen kwestie van erfgoed”, meent Scheck. “Het is net goed dat dergelijke zaken mee evolueren met de samenleving, en er meer kleur wordt gegeven aan de hal met plechtige statieportretten. Bovendien moeten we de autonomie van de kunsten en de artistieke vrijheid behouden.”

“Gevaarlijk precedent”

Scheck gaat verder: “Het is des te pijnlijker omdat het hier om werk gaat van een Belgische kunstenaar met internationale bekendheid. Zijn foto’s zijn ook niet politiek. Dit is toch een gevaarlijk precedent. Ik ga dit bij de volgende raad van bestuur aanklagen.”

Scheck stelt dat het om een eenzijdige beslissing van het stedelijke kabinet Cultuur gaat, en dus niet om een door het volledige schepencollege gedragen maatregel. Ze wil de kwestie aankaarten op de volgende raad van bestuur van de Arenberg.

Karim Bachar, Vooruit-schepen van Gelijke Kansen en Integratie, benadrukt via Twitter dat dit “géén beslissing van het Antwerps college is”. Volgens Bachar komt het ook niet aan het stadsbestuur toe om hierover te beslissen. “Deze zogenaamde anti-woke discussie leidt enkel tot meer polarisatie, erg jammer.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

STANDPUNT. Alleen de schepen weet wat cultuur is

Open Vld, district Antwerpen: “Getuigt van grote bekrompenheid”

Ook bij die andere coalitiepartner, Open Vld, klinkt gemor in de rangen. Open Vld district Antwerpen laakt de beslissing van cultuurschepen Ait Daoud. “Dit is beneden alle peil. Mevrouw Ait Daoud creëert een strijd die er niet is, polariseert waar het niet nodig is en treedt haar boekje te buiten“, meent Anthony Pierards cultuur expert bij de Antwerpse afdeling van de partij.

“Het is trouwens niet de eerste keer. Antwerpen heeft geen stadsdichters meer, de schepen is in staat van oorlog met het culturele middenveld. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit getuigt van een grote bekrompenheid in het denken”, aldus Pierards.

Vincent Verbeecke, bestuurslid vult aan: “Het moment dat de politiek zich gaat bezighouden met de keuze van een schilderij aan een muur zijn we verloren. Dit is antipolitiek met een ongeziene profileringsdrang. Ik verlang naar een Antwerpen dat terug cultureel hoogstaand wordt.”

Oppositie: “Verregaande politieke inmenging”

Ook bij de oppositiepartijen (op Vlaams Belang na) klinkt de kritiek luid. PVDA-fractieleider Peter Mertens spreekt van “erfgoedhypocrisie” op Twitter. “Wanneer Fernand Huts een veranda op de Boerentoren wil zetten wordt hij op applaus onthaald en moet de stadsbouwmeester hem ondersteunen. Wanneer er in een trappenhal van een schouwburg vier schilderijen worden vervangen, komt de censuurcommissie boven”, aldus Mertens.

Ook Mertens vreest verregaande “politieke inmenging in de Antwerpse cultuur”. Hij haalt ook de heisa rond het afkeuren van het stadsgedicht van Ruth Lasters. “En dat allemaal voor een schijndebat op boekbestelling van BDW”, zo verwijst hij naar het recente uitgebrachte pamflet van Bart De Wever waarin de burgemeester uithaalt naar alles wat naar woke riekt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Kleingeestige partij

Bij de grootste oppositiepartij Groen springen zowel fractieleidster Ilse Van Dienderen, Antwerps voorzitter Bogdan Vanden Berghe als gemeenteraadslid Niel Staes op de barricaden.

LEES OOK. Bogdan Vanden Berghe, voorzitter Groen Antwerpen: “De schepen gedraagt zich als een Romeinse keizer die vanop ‘t Schoon Verdiep de duim omhoog en omlaag doet”

“Bij de N-VA zijn ze toch echt de trappers kwijt. Kunst is van alle tijden, niet alleen van de 16de eeuw. #projectsubsidiescultuur”, tweet Van Dienderen. “Zouden ze bij stadsbestuur niet weten dat geschiedenis niet eindigt in de 16de eeuw?”, zo slaat Vanden Berghe op eenzelfde trom. “In plaats van zich te moeien met inhoudelijk project van de schouwburg, zou ze beter zorgen voor ernstig cultuurbeleid met nodige middelen in Antwerpen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Raadslid Niel Staes begint een patroon te zien, na het eerder afwijzen van het stadsgedicht van Ruth Lasters. “Schepen Ait Daoud tackelt nog eens het vrije woord. Tweede rode kaart op een half jaar. Dit keer op voorzet van een partijgenoot die het niet kan verkroppen dat kunst in Antwerpen ook divers en hedendaags is. Wat een kleingeestige partij.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Voormalig Groen-partijvoorzitter Meyrem Amaci neemt eveneens het woord “tristesse” in de mond. “#ruiktnaarcensuur”, voegt ze er nog aan toe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Cancel culture

Maar de kritiek beperkt zich niet enkel tot de linkerzijde. Ook Antwerps Vlaamse parlementslid Orry van de Wauwer (CD&V) vindt het verwijderen van de foto’s van Mous Lamrabat in de trappenhal van de Arenbergschouwburg onbegrijpelijk. “Het is Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) die zich schuldig maakt aan cancel culture”, zegt Van de Wauwer.

Van de Wauwer meent dat de portretten niks met ‘woke’ van doen hebben. “Dit is mooie combi hedendaagse - klassieke kunst, cultuurhuis als Arenberg is daar perfect voor. Kunst leeft, is niet statisch, toont zo tijdsgeest.” In een Twitterdraadje vindt hij de foto’s van Lambrabat een perfecte toevoeging zijn om de evolutie van kunst en Antwerpen als stad uit te beelden.

LEES OOK. Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V): “Het is schepen Ait Daoud die zich schuldig maakt aan cancel culture”

De CD&V-politicus meent dat deze ingreep het ware gelaat van N-VA toont. “N-VA heeft geen interesse in hedendaagse cultuur” en hij vindt dat de partij een “imaginaire woke-strijd voert”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Poke naar woke

Ook voormalig Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) gaf zijn boude mening op Twitter. “Nieuw dieptepunt. Sommigen forceren kunstmatig de poke naar woke. Laat die oude en nieuwe portretten toch gewoon naast elkaar hangen, dan worden ze misschien vriendjes. Traditie leeft enkel verder als ze evolueert.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Wie minder rouwig is om het verwijderen van de vier moderne portretten uit de monumentale trappenhal is Vlaams Belang. Fractieleider Sam Van Rooy vindt immers het argument dat de portretten de nieuwe diversiteit van de stad weerspiegelen “klinkklare onzin”. “Twee van de vier foto’s bevatten een vrouw die gehuld is in de islamitische sluier en één foto bevat een vrouw die gehuld is in iets dat zeer sterk lijkt op de islamitische sluier.…”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen