Voor de Begijnhofkerk komt er een groot plein. De buurt mag daar ideeën voor aanreiken.© Sven Van Haezendonck

Bewoners Groot Begijnhof kiezen voor circulatieplan met groot plein voor kerk

Mechelen -

Parkeren is vanaf juni niet meer mogelijk in het Groot Begijnhof in Mechelen en alleen lokaal verkeer zal er nog toegelaten zijn. Uit drie mogelijke scenario’s hebben bewoners het scenario mogen kiezen dat hun voorkeur wegdraagt. Een knip in de Nonnenstraat maakt de aanleg van een groot plein mogelijk voor de kerk.

Sven Van Haezendonck

Begin dit jaar konden de bewoners hun mening geven over drie circulatieplannen. Vijftig hebben dat achteraf nog gedaan via e-mail. De stad verzamelde alle input en voorkeuren, zodat ook het schepencollege zich kon uitspreken. Zowel in de buurt als bij het stadsbestuur kwam scenario 2b als beste naar voren.

“Er is gekozen voor een evenwichtig circulatieplan dat het Groot Begijnhof voor bewoners vanuit veel richtingen toegankelijk maakt”, vertelt Vicky Vanmarcke (Vld-Groen-m+), schepen van Mobiliteit. “Het was veruit het breedst gedragen scenario in de wijk”, zegt een bewoner.

In dat scenario komt er een knip in de Nonnenstraat, de straat waar ook de Begijnhofkerk ligt. Ze wordt deels een- en tweerichtingsverkeer. Het plan heeft volgens de stad twee doorslaggevende voordelen. Een eerste is dat het een goede toegankelijkheid verzekert van de buurt. Je zal het Groot Begijnhof nog kunnen in- en uitrijden via verschillende routes: Guido Gezellelaan, Nieuwe Beggaardenstraat en Schrijnstraat.

Een plan van de buurt, met de nieuwe verkeerscirculatie.© Stad Mechelen

Drie tennisvelden komen vrij

Die aanpak moet een overbelasting van straten voorkomen. Tweede voordeel is de mogelijkheid om een plein aan te leggen voor de kerk. De knip en het verdwijnen van de parkeerplaatsen zorgen ervoor dat er 1.900 vierkante meter vrijkomt, het equivalent van drie tennisvelden. Samen met de bewoners wil de stad daar ideeën voor verzamelen. Tot de mogelijkheden behoren een groenere invulling, bankjes, fietsenstallingen en laad- en loszones.

In een eerste fase maakt de stad werk van een ontwerp voor de buurt van de Nonnenstraat en het plein voor de kerk. Daarna komen de Moreel-, de Schrijn- en de Twaalf-Apostelenstraat aan bod. Een eerste ontwerp moet begin mei klaar zijn. De buurt kan daar dan haar feedback op geven. In juni en augustus volgt de uitvoering van het ontwerp.

Dan gaat ook de nieuwe verkeerscirculatie in en moet het ontwerp voor het tweede deel van de buurt klaar zijn. Daarover kunnen bewoners in september hun zegje doen. Tegen november zou heel het Groot Begijnhof dan zijn omgevormd. Met de maatregelen wil het stadsbestuur de buurt, beschermd als Unesco-werelderfgoed, meer tot zijn recht laten komen. Tegelijk wil het bewoners tegemoetkomen in hun klachten over doorgaand verkeer en sluipverkeer.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Mechelen