Het gemeentehuis in Sint-Katelijne-Waver.© Stijn Van de Sande

Katelijns Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) schenkt vijf jaar na stopzetting nog 15.500 euro aan Ecoso

Sint-Katelijne-Waver -

De vzw PWA in Sint-Katelijne-Waver is volledig ontbonden en vereffend. Vijf jaar geleden werd de werking van de organisatie al stopgezet en ondergebracht in het Wijk-werken. Het restbedrag dat nog op de rekening van de vzw stond, gaat naar Ecoso. Het gaat om zo’n 15.500 euro.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) had als opdracht om mensen die langer dan twee jaar volledig werkloos waren terug aan de slag te helpen in het reguliere arbeidscircuit. Maar zo’n vijf jaar geleden werd het systeem afgevoerd en overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid. De werking werd ondergebracht in het Wijk-werken.   

“Intussen is de volledige administratieve molen rond het opdoeken van de Katelijnse PWA achter de rug”, aldus het lokaal bestuur. “Maar er bleek nog een bedrag van 15.579,52 euro op de rekening te staan. Dat bedrag wordt nu geschonken aan Ecoso. Net als de PWA helpt Ecoso mensen aan kansen op de arbeidsmarkt. Via de sociale dienst stelt het gemeentebestuur er momenteel zes personen tewerk. Het gaat om twee mensen bij kringwinkel Cirkels en vier bij Foodsavers.”

“We zijn heel dankbaar dat de PWA dit restbedrag aan ons schenkt”, zegt Leen Ardui, afgevaardigd bestuurder van Ecoso. “Voor veel mensen is de stap naar de gewone arbeidsmarkt nog te groot. Bij Ecoso willen we hen in een veilige omgeving kansen geven en ondersteunen zodat ze op een dag die stap wel kunnen zetten.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners