Marc Van Rompaey staat bij een van de hooibergen in de buurt van zijn paardenstal.© Chris Van Rompaey

Lierenaar bekritiseert beheer van Natuurpunt: “Ze creëren een kweekstation voor ratten in Babbelbeekse Beemden”

Lier, Duffel -

De omgeving van de Bremstraat in Lier en de Beunt in Duffel kampt met een rattenplaag. Dat zegt althans Marc Van Rompaey (65) uit Lier, die er enkele weilanden bezit en de schuld steekt op de manier waarop Natuurpunt Oude Spoorweg er de Babbelbeekse Beemden beheert. Natuurpunt kaatst de bal terug. “Hij heeft zelf zijn contract met ons niet nageleefd. Daarom moesten we plots met vrijwilligers die weilanden nog in allerijl gaan maaien”, reageert Johan Asselberghs, ondervoorzitter van Natuurpunt Oude Spoorweg.

Chris Van Rompaey

De Babbelbeekse Beemden is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde. Marc Van Rompaey heeft er aanpalend enkele weides.

“Tot twee jaar geleden maaide ik hier enkele weilanden in opdracht van Natuurpunt. Na het maaien voerde ik het hooi tot bij mij voor mijn paarden. Wat niet bruikbaar was, ging naar een boer in de buurt. De weilanden lagen er dus steeds netjes en proper bij. Omdat ik niet akkoord ging met de gang van zaken, stopte ik de overeenkomst”, vertelt Marc Van Rompaey.

Hooibergen

“Het voorbije jaar maaide Natuurpunt het gras zelf. Maar dat doen ze niet volgens de richtlijnen die ze mij destijds oplegden. Ze voeren het gras dus niet af, maar leggen het op hopen. Binnen in die hopen stijgt de temperatuur en dat trekt ratten aan. Ze maken er ook hun nesten in, wat natuurlijk voor nog meer ratten zorgt. In de veertig jaar dat mijn familie hier weilanden bezit, zagen we nog nooit zoveel ratten. En dat zeg ik niet alleen: ik heb weet van heel wat mensen in de buurt die hetzelfde ervaren. Natuurpunt creëert hier dus als het ware een kweekstation voor ratten.”

Een van de hooibergen die wachten om afgevoerd te worden.© Chris Van Rompaey

Marc Van Rompaey benadrukt dat hij niets tegen Natuurpunt heeft en nog minder tegen uitbreidingen van de natuur. Maar hij wil wel een oplossing voor het rattenprobleem. Een gesprek hierover met Johan Asselberghs is onmogelijk, stelt hij. Asselberghs is ondervoorzitter van Natuurpunt Oude Spoorweg én conservator van de Babbelbeekse Beemden. Jouw krant slaagde er wel in om over het beheer van de weilanden te spreken.

Contractbreuk

“Vreemd dat net hij dit aan de krant meldt. Marc Van Rompaey heeft zijn contract, dat hij met Natuurpunt had afgesloten tot 31 december 2022, niet nageleefd. Hij had volgens het contract het perceel twee keer per jaar moeten maaien met afvoer en deed dit niet. Zoiets noemen ze contractbreuk, denk ik”, reageert Johan Asselberghs.

“Daarom moesten we plots met vrijwilligers zelf die weilanden nog in allerijl gaan maaien, omdat Natuurpunt zijn natuurdoelen voor dit erkende natuurreservaat moet halen, namelijk de ontwikkeling naar bloemrijk grasland. Die maaiwerken gebeurden op 3 en 4 februari en nu liggen er inderdaad drie hooibergen te wachten op afvoer. Wij weten namelijk niet waar we ermee naartoe moeten: vandaar dat we contracten maken met lokale mensen of landbouwers die het hooi kunnen gebruiken. Als noodoplossing hebben we aan de provincie, als eigenaar van het gebied, gevraagd om de hooibergen af te voeren. Dit is eenmalig toegezegd door de provincie en daar wachten we nu op.”

Samenwerking

“We zijn zelf dus ook allesbehalve blij met deze situatie, want het is belangrijk om gemaaid gras snel af te voeren. Maar mocht Marc zijn contract nageleefd hebben, dan waren er nu geen hooibergen geweest. Los daarvan betwijfel ik of deze hooibergen voor een grote toename van ratten zorgen. Voor dit jaar bereiden we nu een contract voor met een landbouwer die deze en andere percelen in de Babbelbeekse Beemden zal maaien en afvoeren, want Natuurpunt streeft altijd naar samenwerking met lokale landbouwers om het natuurbeheer mee waar te maken”, besluit Johan Asselberghs.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier