© VUM

Europees Parlement wil binnen vijf jaar enkel nog nieuwe gebouwen zonder uitstoot

Binnen vijf jaar mogen er in de Europese Unie geen nieuwe gebouwen meer opgetrokken worden die nog broeikasgassen uitstoten. Dat heeft het Europees Parlement dinsdag voorgesteld. Ook de renovatiegolf van bestaande gebouwen wordt versneld om ervoor te zorgen dat alle gebouwen tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal zijn.

Belga

De Europarlementsleden bogen zich in Straatsburg over een aanscherping van de richtlijn over de energieprestaties van gebouwen. Die moeten een belangrijke bijdrage leveren in het streven van de Europese Unie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. De gebouwen zijn immers verantwoordelijk voor 36 procent van de totale uitstoot.

Het halfrond toont zich alvast ambitieuzer dan de Commissie. Die had voorgesteld dat alle nieuwe gebouwen tegen 2030 klimaatneutraal moeten zijn. De parlementsleden stellen de timing bij naar 2028, en voor openbare gebouwen naar 2026. Waar technisch en economisch haalbaar moeten alle nieuwe gebouwen tegen 2028 ook uitgerust zijn met zonne-energietechnologie.

Energieprestaties

Ook de energieprestaties van bestaande gebouwen moeten volgens de parlementsleden sneller verbeteren. Zo zouden alle woongebouwen tegen 2030 klasse E moeten halen, en tegen 2033 klasse D. De andere gebouwen zouden die ratings moeten halen tegen 2027 en 2030. Klasse A staat voor volledig uitstootvrij, klasse G voor de 15 procent minst efficiënte gebouwen in het nationale gebouwenbestand.

Om deze doelstellingen te halen, moet volop ingezet worden op isolatie, zonnepanelen, groene verwarmingssystemen... Verwarmingstoestellen met fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd, maar tot groot ongenoegen van milieuorganisaties houdt de tekst de deur wel open voor hybride warmtepompen.

Er zijn her en der uitzonderingen mogelijk, maar volgens Sara Matthieu (Groen) zijn de tussendoelen “cruciaal om ervoor te zorgen dat landen niet pas na 2030 actie ondernemen of alleen actie ondernemen als mensen zelf al aan de slag gaan”. “Deze wet geeft de hoognodige zekerheid aan huiseigenaren en de industrie om woningrenovatie te versnellen, werknemers aan te trekken en grote investeringen te doen”, stelt ze.

“Ik besef heel goed dat het een zeer ambitieus voorstel is”, klinkt het bij Hilde Vautmans (Open VLD). “Daarom zullen we het bedrijfsleven, kmo’s en onze huishoudens zo goed mogelijk moeten ondersteunen om deze ambitieuze doelstellingen te halen. Bedrijven en huishoudens krijgen de komende jaren dan ook vanuit Europa de tijd en steun om te investeren”. Bovendien zal dit pakket de energiekosten voor bedrijven en gezinnen op langere termijn fors verlagen, voegt ze toe.

Gesteund door 343 parlementsleden

De lidstaten mogen zelf bepalen welke stimuli, restricties of sancties ze in stelling willen brengen om de doelstellingen te halen. De nationale renovatieplannen moeten wel gekoppeld worden aan steunmaatregelen, met beduidende premies voor zware renovaties en doelgerichte subsidies voor kwetsbare gezinnen. Om hen te beschermen, is er ook een ban op uithuiszettingen en disproportionele huurstijgingen voorzien, aldus Matthieu.

Het voorstel genoot steun van 343 parlementsleden. 216 leden stemden tegen en 78 onthielden zich. De Belgische leden schaarden zich achter de tekst, met uitzondering van Vlaams Belang (tegen) en N-VA (onthouding). Er moet echter nog onderhandeld worden met de lidstaten, en dat belooft een harde dobber te worden. De lidstaten verdedigen de deadline van 2030 voor nieuwe gebouwen en verzetten zich tegen de doelstellingen voor bestaande gebouwen, die te weinig rekening zouden houden met de verschillen tussen nationale gebouwenbestanden. Ze verkiezen een aanpak gebaseerd op de maximale energieconsumptie per vierkante meter.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER