Links: fractieleider van N-VA Guido Vaganée. Rechts: onafhankelijk gemeenteraadslid Rudi Withaegels.© Erik Van Eycken

Ook N-VA vraagt dringend overleg over het boomkapbeleid in Bonheiden: “Verzuurde escalatie vermijden”

Bonheiden -

Na onafhankelijk gemeenteraadslid Rudi Withaegels wil ook oppositiepartij N-VA dat er dringend overleg komt over het boomkapbeleid in Bonheiden. “Wij willen een verdere escalatie van de verzuurde relatie tussen bewoners, lokaal bestuur en natuurverenigingen vermijden”, klinkt het bij de partij.

Erik Van Eycken

“Een dringend overleg is nodig en moet vertrekken vanuit een gelijkwaardig partnerschap en met een open blik. Inwoners worden vandaag bewust of onbewust genegeerd. Dat staat een goed milieubeleid in de weg”, klinkt het bij fractieleider Guido Vaganée (N-VA). “Natuurbeheer is immers een opdracht voor iedereen. Elk individu heeft een impact op ons leefmilieu en iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, lokale besturen, natuurverenigingen en inwoners.”

In het Kelderbos werden onlangs bomen gerooid.© EVB

Samenwerken

De partij roep op tot een samenwerking. “Niemand mag en kan zich verder blijven verschuilen achter een geveinsde exclusiviteit als het gaat over de toekomst van onze natuur en onze leefomgeving in ons mooie Bonheiden en Rijmenam. Nieuwe inzichten zorgen elke dag opnieuw voor nieuwe oplossingen. Laat ons die inzetten. Een eerlijk overleg én het actualiseren van de beheersplannen zijn dan ook niet meer dan een logisch gevolg. Dit zal zorgen voor meer gedragenheid bij onze inwoners.

Het Kelderbos in Rijmenam.© EVB

Regisseursrol

N-VA vraagt of het gemeentebestuur een regisseursrol op zich wil nemen en een overleg wil plannen met alle actoren. “Bezorgde inwoners, de natuurbeheerders en het gemeentebestuur.” De partij vraagt een voorlopige stop voor geplande werken in Bonheidense natuurgebieden, een open overleg met inwoners en een actualisering van de oude beheersplannen. “We streven naar een win-win voor alle betrokken partijen waardoor onze natuur, leefkwaliteit en natuurbeleving optimaal is. Zo kunnen we samen zorgen voor een win-winsituatie, voor onze natuur, onze leefkwaliteit en onze natuurbeleving”, besluit Vaganée. “In maart vorig jaar al vroeg onze N-VA-fractie op de gemeenteraad hierover overleg, vanuit het bestuur bleef het toen stil.”

Ook onafhankelijk gemeenteraadslid Rudi Withaegels is niet te spreken over het boomkapbeleid in Bonheiden.© EVB

Natuurbeheer

Zowel Natuurpunt Bonheiden als schepen van Milieu Mieke Van den Brande (CD&V) benadrukten eerder al dat natuurbeleid nodig is en dat er hierdoor bomen moeten sneuvelen. “Vaak gaat het over privégebieden waar we zelf geen vat op hebben”, klonk het bij de schepen. Voormalig Open Vld-gemeenteraadslid Rudi Withaegels verzette zich in de jongste gemeenteraad nog fors tegen het beleid van het gemeentebestuur en Natuurpunt. “Jullie zijn de grootste boskappers in de gemeente”, klonk het toen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners