Vertegenwoordigers van stad Geel, Ziekenhuis Geel en politiezone Geel-Laakdal-Meerhout ondertekenden het protocol.© RR

Leidraad laat politie en ziekenhuis nauwer samenwerken

Geel, Laakdal, Meerhout -

Het personeel van een ziekenhuis komt vaak met politiemensen in contact, al moeten ze zich beiden aan eigen strikte voorschriften houden. Om dat vlot te laten verlopen, is in Geel een protocol afgesloten.

Hans Otten

Er zijn heel wat domeinen waarbij medewerkers van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (GLM) en medewerkers van Ziekenhuis Geel met elkaar te maken krijgen. Denk maar aan verdwijningen, intrafamiliaal geweld, collocaties of strafbare feiten in het ziekenhuis zelf, zoals diefstal of agressie tegen verplegend personeel. Hoewel beide beroepsgroepen hulpverlener zijn, ligt de focus bij ziekenhuis- en politiepersoneel helemaal anders. Bovendien zijn beide groepen gebonden aan een eigen beroepsgeheim, wat samenwerking niet altijd even gemakkelijk maakt.

In Geel stelden de betrokkenen zelf al eerder vast dat de twee stilaan naar elkaar toegroeiden. Dat heeft nu geleid tot een protocol. “Het ziekenhuis -en zeker de spoed- werkt dagelijks intens samen met de politie. Een goede samenwerking is dus van cruciaal belang. Met deze overeenkomst hebben we een aantal problemen vanuit ieders perspectief een leidraad gegeven om de samenwerking nog vlotter te laten verlopen”, zegt Dr. Gerry Van Der Mieren, diensthoofd Spoed Ziekenhuis Geel.

Zeker in noodsituaties kunnen heldere afspraken een meerwaarde betekenen. Dit protocol geeft zowel het zorgpersoneel als het politiepersoneel een houvast bij zijn handelen om zo in de toekomst nog beter te kunnen samenwerken. “Gezondheidszorg en veiligheidszorg gaan hand in hand”, vat korpschef Dirk Van Aerschot van politiezone GLM het protocol samen. Dat is nu ondertekend door vertegenwoordigers van Stad Geel, Ziekenhuis Geel en Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners