© ATV

Boom moet beknibbelen en stelt deel investeringen als afwerking jeugdhuis en overkapping Kaai uit

Boom -

Na veel gepuzzel heeft ook Boom zijn begroting voor dit jaar klaar en de gemeente moet, net als vele andere, ook de tering naar de nering zetten. Een aantal geplande investeringen wordt opgeschoven. “Er wordt ook bespaard op de eigen werking, maar er komen geen naakte ontslagen en geen belastingverhoging”, kondigt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) aan.

“Ons lokaal bestuur stond net als alle andere steden en gemeenten voor de bijna bovenmenselijke oefening om de stijging van 1,5 miljoen euro energiekosten en 2,5 miljoen euro aan loonindexeringen te counteren”, zegt de burgemeester. “In de voorgelegde begroting zitten voldoende garanties om deze meerkosten voorlopig op te vangen, mits een korf van maatregelen.”

Een aantal geplande investeringen wordt opgeschoven in tijd. “Het gaat om rioleringswerken die meer gespreid worden, maar ook over de verdere afwerking van het jeugdhuis waar onder meer door een stijging van de bouwmaterialen nu al een meerkost van 600.000 euro aan vasthangt. Ook de overkapping van de Kaai en de aankoop van het asielcentrum als mogelijke optie voor een nieuw administratief gebouw worden ‘on hold’ gezet. Voor alle duidelijkheid, deze investeringen worden verschoven, maar niet geschrapt.”

“Daarnaast hebben we ook een efficiëntieoefening inzake personeel gemaakt”, gaat de burgemeester voort. “Onder meer door natuurlijke afvloeiingen en intergemeentelijke samenwerking kunnen we naakte ontslagen vermijden.”

Rupelrock

Dat heeft wel geleid tot sluiting van de Strijkerij wegens een te groot verlies en te weinig vaste gebruikers, de aanpassing van de openingstijden van de bibliotheek, een besparing op de werkingsmiddelen van de diensten en het stopzetten van enkele projecten of evenementen zoals het vorig jaar in het leven geroepen RupelRock, de modernisering van de werking van de technische dienst en de indexering van een aantal prijzen zoals voor het woonzorgcentrum en de kinderopvang.

“’Desondanks blijven we investeren zoals de verdere renovatie van de schouwburg, het cultuurhuis Hoogstraat 7 en diverse woongelegenheden, weliswaar grotendeels privéontwikkelingen. Door het aantrekken van vele nieuwe inwoners, vaak tweeverdieners, komen de lasten op meer schouders te rusten en stijgen de inkomsten uit de personenbelasting zonder dat de belastingen zelf stijgen. Ook een mogelijke verkoop van een deel van ons patrimonium moet meer inkomsten genereren. Net als meerinkomsten uit het parkeerbeleid, nu op korte termijn ruim tweehonderd publieke parkeerplaatsen bij worden gecreëerd aan de Pachterslei en Kaai” (bar)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV