© ggm

Gespecialiseerd advocatenkantoor staat actiecomités tegen windmolens bij

Heultje, Hulshout

De lokale actiecomités uit Heultje (Westerlo) en Hulshout hebben samen met de twee erkende campings in Heultje een verzoekschrift ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot vernietiging van de verleende vergunning voor de bouw van vier windturbines op de grens tussen Heultje en Hulshout.

“We hebben dit samen gedaan en we hebben hiervoor een gespecialiseerd advocatenkantoor ingeschakeld”, zegt Frans De Cock, vertegenwoordiger en woordvoerder van de beroepsindieners. “Gespecialiseerde vertegenwoordiging kost uiteraard geld, maar omdat we het samen doen, blijft de factuur voor burgers beheersbaar.”

De tegenstanders zijn op zich niet tegen windenergie, maar vinden de locatie fout gezien de nabijheid van recreatie en woningen. In juristentaal wordt dat: “Wij argumenteren dat de verleende vergunning moet vernietigd worden omwille van de schending van diverse rechtsregels en wetgeving en omwille van de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en rechtszekerheidsbeginsel, van het vertrouwensbeginsel, van de materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en omwille van machtsoverschrijding.” (mph)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners