Ekerse fietsring bijna compleet: nieuw stuk fietsostrade van Bist tot Prinshoeveweg

“Als we meer mensen uit de auto en op de fiets willen krijgen, moeten we comfortabele veiligere fietsinfrastructuur aanleggen, die logische verbinding maakt”, zegt de Antwerpse mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). De goedkeuring door de stad van een nieuw stuk fietsostrade (FR02) tussen de Bist en de Prinshoeveweg is een zoveelste stap naar de realisatie van een bijna complete fietsring rond Ekeren.

Het stuk tussen de Veltwijcklaan en de Bist wordt een deel van de fietsring.© mawo

Ook ten noorden van de stad laten de werken aan de Oosterweelverbinding zich stilaan voelen. In en rond Ekeren worden daarom fietsverbindingen aangelegd om het groeiend aantal fietsers het nodige comfort te geven. Het nieuwe stuk loopt van de Bist, langs de Veltwijcklaan tot aan de Prinshoeveweg. De fietsring volgt het hele spoorwegtalud: van de Wilgehoevestraat in het noordwesten tot de Prinshoeveweg in het oosten, achter de huizenrijen door. Het fietspad dwarst daarbij de Bist, Veltwijcklaan en Prinshoeveweg.

Met de aanleg van dit fietspad is de fietsring rond Ekeren bijna compleet. Samen met het spoorwegproject ‘Oude Landen’ zal de fietsostrade aan de Prinshoeveweg in een volgde fase doorgetrokken worden tot aan het Laar en Salaadweg, waar ze aansluit op het dubbelrichtingsfietspad van het Laar.

Deze kaart geeft een overzicht van de werken die nog moeten gebeuren of in realisatie zijn.© rr

Samen met het spoorwegproject ‘Oude Landen’ zal de fietsostrade aan de Prinshoeveweg in een volgde fase doorgetrokken worden tot aan het Laar en Salaadweg.© mawo

Van zodra de werken starten zal hierover naar de directe buurt geïnformeerd worden over de te verwachten hinder. Ook wordt deze informatie steeds op de website van het district aangekondigd.

“De fietsring zorgt voor meer fietsmobiliteit in en rond Ekeren. Dit verhoogd de veiligheid en een betere doorstroming van onze fietsers”, zegt Marc Elseviers (N-VA), districtsschepen voor onder meer mobiliteit. “Met dit nieuw stuk veilig en comfortabel fietspad vervolledigen we een belangrijke mssing link in onze fietsring rond Ekeren. De stad en ons district blijven investeren in goede en snelle fietsverbindingen”, besluit districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). (mawo)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners