De betonnen vlakte waar de uitbreiding gepland staat. Achteraan zie je de afdekking van het huidige stort.© bar

Lokaal bestuur volgt negatief advies voor uitbreiding industrieel stort

Hemiksem -

In navolging van onder meer het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Agentschap voor Natuur en Bos geeft ook het lokaal bestuur van Hemiksem een negatief advies voor de aanvraag die Umicore bij de provincie indiende voor uitbreiding van zijn industrieel stort in de Herbekestraat. Het gaat om een stortplaats voor gedroogd slib.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid uit zijn bezorgdheid over het effect op de gezondheid van de omwonenden. Ook de Vlaamse milieumaatschappij bracht een ongunstig advies uit. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos kan schade aan het nabijgelegen waardevol natuurgebied niet worden uitgesloten.

Daarnaast adviseerde ook de milieuraad van Hemiksem aan het college om een negatief advies te geven, onder meer omdat de voorgestelde emissiegrenzen worden overschreden, er een te beperkte nazorg van dertig jaar gepland is en door het definitieve karakter van het stort. “Met de uitbreiding van het stort zou zich hier nooit nog een andere industriële activiteit kunnen ontwikkelen”, zegt schepen van Milieu en Industrie Jenne Meyvis (Groen). “Als lokaal bestuur stimuleren we ondernemen en industrie in onze gemeente en we willen dan ook dat de beperkte beschikbare ruimte optimaal wordt benut.”

“Op basis van de ongunstige adviezen van diverse administraties en op basis van de argumenten van onze eigen diensten hebben we daarom beslist een ongunstig advies te geven voor de uitbreiding van de stortplaats”, verklaart de schepen.

(bar)

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners