De Veststraat in Balen.© Tommy Maes

Gemeente wil Veststraat in najaar 2023 volledig vernieuwen

Balen -

Het gemeentebestuur van Balen wil in het najaar van 2023 starten met de heraanleg van de Veststraat. Niet alleen het wegdek en fiets- en voetpaden worden daarbij vernieuwd, maar watermaatschappij Pidpa legt ook nieuwe riolering aan.

De Veststraat is een belangrijke verbindingsweg in Balen. De afgelopen jaren zijn er verschillende bouwprojecten gerealiseerd, zoals de afbraak van het oude rusthuis, de bouw van assistentiewoningen De Anjers op diezelfde site, de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Ter Vest en de renovatie van de seniorenwoningen.

“Omdat de weg volledig versleten is, willen we de Veststraat volledig vernieuwen”, zegt schepen van Openbare Werken Werner Hens (Vooruit Balen 2025). “Naast een nieuw wegdek gaat het ook om nieuwe voetpaden en nieuwe fietspaden. In 2020 hebben we tijdens een inspraakvergadering voor de buurtbewoners een aantal voorstellen uitgewerkt waar een studiebureau mee aan de slag is gegaan.”

Tegelijk met de vernieuwing van de weg wordt ook de riolering vernieuwd. “Watermaatschappij Pidpa had ondertussen een onderzoek uitgevoerd op de riolering en merkte dat de riolering in de Veststraat in zeer slechte staat is, net als in een klein gedeelte in Holven”, vertelt Hens. “Daarom breiden we de heraanleg van de Veststraat uit met een rioleringsproject. Een deel van Holven wordt mee in het dossier opgenomen.”

Momenteel loopt het openbaar onderzoek om tot een omgevingsvergunning te komen voor het project. Nadien worden eventuele opmerkingen mee opgenomen in het dossier en kan de gemeente op zoek gaan naar een aannemer. Als alles goed verloopt, wil de gemeente in het najaar van 2023 starten met de werkzaamheden.

Verkeersingrepen

“De Veststraat krijgt volledig nieuwe voet- en fietspaden. Op enkele plaatsen van de straat is er nu nog geen voetpad, dus dat willen we corrigeren”, zegt Hens. “De voet- en fietspaden komen ook op gelijke hoogte en zijn verhoogd ten opzichte van de rijbaan. Daarnaast voeren we enkele verkeersingrepen in. Zo passen we de doorsteek van de Rozenstraat met Veststraat aan om sluipverkeer in de Rozenstraat te ontmoedigen. Het pleintje op de hoek van de twee straten wordt ook aangepakt, net als de insteek naar de Kinderclub.”

Het kruispunt van de Veststraat met de Steegstraat komt in de toekomst ook van bod. “Omdat de Steegstraat een gewestweg is, hebben we hierover al overlegd met het Vlaams Gewest”, vertelt Hens. “Er is zeker bereidheid om het kruispunt te vernieuwen, maar daarvoor moet nog het nodige studiewerk gebeuren en budgetten voor worden vrijgemaakt.”

  (Tommy Maes )

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mobiliteit Kempen