© Jimmy Kets

Haven en industrie vragen nu snelle invoering van nieuw stikstofkader

De private haven- en industriegemeenschap in en rond Antwerpen haalt opgelucht adem bij het nieuws dat de Vlaamse regering eindelijk tot een compromis gekomen is in het stikstofdossier. ‘Maar we zullen pas helemaal gerust zijn als die nieuwe wetgeving ook snel wordt ingevoerd’, ​ klinkt het bij Alfaport Voka.

LSY

‘Natuurlijk zijn we blij dat er eindelijk een stikstofakkoord is, dat ook een wetenschappelijke onderbouwing heeft.’, zegt Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport Voka; de koepelvereniging van havenwerkgevers. ‘Alle partijen zien de ernst van de situatie in. En de consensus dient zowel de belangen van burgers en industrie als die van landbouw en natuur. Het komt er nu op aan die wetgeving snel in uitvoering te brengen, zodat onze bedrijven dit effectief kunnen gebruiken bij hun vergunningsaanvragen. Dit beoordelingskader is nodig voor de verdere uitbreidingsprojecten in de haven. Verdere vertraging of juridische onzekerheid is onaanvaardbaar.’

De moeizame totstandkoming van het akkoord had vooral te maken met het verschil in aanpak tussen ammoniakuitstoot (landbouw) en stikstofoxiden (transport en industrie). Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland benadrukt dat daar heel duidelijke wetenschappelijke argumenten voor zijn. Gedelegeerd bestuurder Luc Luwel: ‘Belangrijk is dat er rekening werd gehouden met de geleverde inspanningen van onze bedrijven en de bron van het probleem. 78 procent van de stikstofneerslag is afkomstig van landbouw en slechts vier procent van industriële bedrijven. De ammoniak uit hoofdzakelijk landbouw slaat ook sneller neer in de nabijgelegen natuurgebieden. Toch blijft stikstofreductie ook voor onze bedrijven een topprioriteit’.

De werkgeversorganisatie roept daarom iedereen op dit akkoord te respecteren en geen juridische procedures te starten. ‘We moeten absoluut een vergunningstop in Vlaanderen vermijden.’

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER