Bestuur en kernleden van FEMMA met burgemeester en© rr

100 geleden startte in Hoevenen eerste vrouwenbeweging in Polder

Hoevenen, Stabroek -

De toen nog autonome gemeente Hoevenen was honderd jaar geleden de eerste met een eigen vrouwenbeweging. Een eeuw geleden startte er onder impuls van pastoor Van de Velde de Vrouwengilde.

FEMMA, zoals de Vrouwengilde van toen nu heet, werd in Hoevenen opgericht in 1923. Aan de wieg stonden enkele vooruitstrevende vrouwen. Een vrouwenbeweging starten was in de naoorlogse periode geen vanzelfsprekendheid. Vrouwen moesten hard werken en alle huishoudelijke taken waren ook voor hen. Ze hadden weinig of niets te zeggen. Vrouwen hadden nog geen stemrecht en het waren de mannen de over alles beslisten. 

Burgemeester en schepenen ontvingen de kernleden van FEMMA op het gemeentehuis. Burgemeester Rik Frans (N-VA): “1923 was jullie oprichtingsjaar, 5 jaar na de eerste wereldoorlog. 54 jaar onder de zelfstandige gemeente Hoevenen en vanaf 1 januari 1977 onder de gemeente Stabroek. Voor velen onder ons was het heel gewoon dat onze moeders lid waren van de KAV en “Vrouw en Wereld” was een magazine dat in vele huiskamers gelezen werd”, zegt Rik Frans. Voorzitster Gilbert Van de Mert: “In 1923 werd begonnen onder de naam “Nationaal Verbond der Christelijke vrouwengilden”. In 1932 werd dat Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde of kortweg KAV. In 1992 werd de vrouwenbeweging herdoopt in Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging en vanaf mei 2012 heten we FEMMA.”

Gulden boek

Enkele jaren geleden werd in het gemeentelijk archief bij toeval ‘Het Gulden Boek van de gemeente Stabroek’ teruggevonden. Het is een erfstuk van toenmalig burgemeester Graaf Moretus. “In dat boek, dat dateert uit 1949, wilde de toenmalige burgemeester alle belangrijke gebeurtenissen noteren. Alhoewel er niet veel in het boek vermeld staat, willen wij met ons bestuur deze oude traditie verderzetten en speciale gelegenheden zoals een 100-jarig bestaan van een vereniging erin archiveren. Zo blijven we in onze gemeente steeds iets tastbaars houden”, laat burgemeester Rik Frans weten. De gemeente zorgde ondertussen voor een nieuw Gulden Boek en FEMMA mocht als eerste het nieuwe exemplaar signeren.

(evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners