Themabeeld© BELGAIMAGE

Akkoord over energieconsumptie Europese Unie: verbruik moet tegen 2030 met 11,7 procent omlaag

Het finale energieverbruik in de Europese Unie (EU) moet tegen 2030 met 11,7 procent omlaag. Over die doelstelling hebben onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement vrijdagochtend een akkoord bereikt.

Janne EijckmansBron: BELGA

“Voor het eerst hebben we een doelstelling voor energieconsumptie die de lidstaten verplicht moeten naleven”, juichte de Deense sociaaldemocraat Niels Fuglsang, die namens het Europees Parlement de onderhandelingen voerde. “Dit akkoord is niet enkel goed voor het klimaat, maar ook slecht voor Poetin”, zo verwees hij naar de afbouw van de afhankelijkheid van Russische energie.   

De richtlijn verplicht de 27 EU-lidstaten collectief om de energieconsumptie met 11,7 procent te verminderen tegen 2030. Dat wordt afgezet tegen de consumptieprognoses voor het einde van het decennium uit 2020. 

Via een specifieke formule wordt er per land een doelstelling berekend, maar die is indicatief en er kan in principe 2,5 procent van afgeweken worden. De Europese Commissie houdt de inspanningen van de lidstaten wel in de gaten en kan hen aanmanen om meer te doen, indien de collectieve doelstelling buiten bereik dreigt te raken. 

Jaarlijkse energiebesparingsdoelstellingen

Daarnaast legden de onderhandelaars ook jaarlijkse energiebesparingsdoelstellingen vast. De EU-lidstaten moeten tussen 2024 en 2030 jaarlijkse besparingen van gemiddeld 1,49 procent halen, te beginnen met 1,3 procent in 2024, om stapsgewijs 1,9 procent te bereiken tegen december 2030. 

De openbare sector moet daarbij het goede voorbeeld geven, met een jaarlijkse verlaging van de energieconsumptie met 1,9 procent. Van de verschillende nationale overheden wordt ook gevraagd om elk jaar minstens 3 procent van de oppervlakte van hun gebouwen te renoveren. 

De deal kadert in ‘Fit for 55’, het wetgevend pakket dat de Commissie in de zomer van 2021 op tafel heeft gelegd en de Europese Unie in staat moet stellen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terug te schroeven. Zowel het Europees Parlement als de lidstaten moeten het akkoord nog bekrachtigen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER