© atv

Imposante dam van ijverige bever zet hectaren bos blank in Oelegem

Oelegem, Massenhoven -

Op de Tappelbeek op de grens met Oelegem en Massenhoven heeft een ijverige bever een imposante dam opgetrokken. Enkele hectaren bos staan al blank terwijl gezwollen beken in de buurt in weilanden beginnen te stromen. De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie is op de hoogte en monitort de toestand. Mochten er huizen of straten dreigen te overstromen, kan de dam altijd worden afgetopt.

Kristin Matthyssen

De beverdam bevindt zich een dertigtal meter in het bos langs de Zandhovensesteenweg. Op sociale media was een discussie ontstaan of het om een gewone omgewaaide boom ging die verder dichtslibde met takken, of om een beverdam. Volgens Massenhovenaar Luc Goormans, die weilanden in de buurt heeft liggen die veel drassiger zijn dan normaal, begon alles toen in het najaar een boom vanop de gronden van Van Pelt aan de Oelegemse zijde van de Tappelbeek richting Massenhoven viel. “Intussen schiet alles onder water en raken de grachten tussenin verzadigd. Er staan echt al hectaren blank. Volgens mij is die boom gewoon omgewaaid, maar ik ga niet betwisten dat een bever er nadien handig van gebruik heeft gemaakt.”

Het begon allemaal met een omgevallen boom. Omgewaaid of omgeknaagd: daarover zijn de meningen verdeeld.© kma

Goormans trok al drie keer naar het gemeentehuis van Zandhoven om te vragen de boom op te ruimen. “Maar ze kunnen niets doen omdat de Tappelbeek een provinciale waterloop is.”

Volgens Kathleen Van Dorslaer van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie gaat het niet om een omgewaaide boom, maar om een omgeknaagde boom, en is het ontegensprekelijk een beverdam. “Vermits de bever beschermd is, mogen we die dam niet afbreken. Als er huizen in gevaar komen, kunnen we de dam wel aftoppen. Een beverdam afbreken is ook zelden efficiënt, want de bever bouwt dan gewoon een nieuwe. We monitoren de situatie.”

© © VRT

Wie beverschade heeft, zoals landbouwers die hun terrein niet meer kunnen bewinnen, kunnen een schadedossier indienen bij het Agentschap Natuur en Bos. Luc Goormans betreurt dat veel andere dieren zoals konijnen en fazanten moeten wijken voor de bever. “Die bomen in het gebied zullen afsterven.”

Volgens Kristijn Swinnen, vroeger beveronderzoeker aan de UAntwerpen en nu hoofd van Natuurpunt Studie, zijn bevers vasthoudend eenmaal ze gesetteld zijn in een gebied en heeft afbreken weinig zin. “Dan kom je in een frustrerend patroon van afbreken en wederopbouw door de bever terecht. Aftoppen in nood is verstandiger. Bepaalde bomen zoals wilgen en elzen kunnen langere tijd met de voeten in het water overleven.”

De beverdam op de Tappelbeek zorgt langs de rechterzijde al voor een klaterende waterval.© kristin matthyssen

In de buurt van de beverdam staan geen huizen. Het enige gevaar voorlopig lijkt een mogelijke overstroming van de Zandhovensesteenweg, maar zover is het nog niet. Volgens Swinnen zijn er momenteel in Vlaanderen 200 à 250 beverterritoria, waarin telkens drie à vijf bevers leven. “Maar er is nog ruimte, want Vlaanderen heeft habitat voor 900 beverfamilies.”

In de provincie Antwerpen zijn er volgens de Dienst Integraal Waterbeleid al tientallen beverdammen. Die van de Tappelbeek is wel een spectaculaire, temeer omdat er veel stroming op zit en ernaast een watervalletje is ontstaan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen