Eerder plantten leerlingen al een bos in de© rr

Stad Antwerpen plant extra bos in Berendrecht en andere districten

Berendrecht, Wilrijk, Linkeroever, Ekeren -

Stad Antwerpen plant dit jaar nieuw bos op 6 percelen, samen goed voor 6,4 hectare aan extra natuur. De bospercelen zijn gelegen in Berendrecht, Wilrijk, Ekeren en Linkeroever. Met de aanplanting van deze nieuwe bossen blijft de stad inzetten op de vergroening van de publieke ruimte en de verbetering van de leefomgeving.

Verspreid over verschillende districten plant Stad Antwerpen nieuw bos. De stad realiseerde begin dit jaar al de aanplanting van het tweede deel van het Monnikenbos in Berendrecht. Nu start de bebossing van perceel Bloemenveld in Wilrijk. Later dit jaar volgen de percelen grenzend aan het oude kasteel Hof van Delft aan het Laar in Ekeren, een groene bufferzone aan de Burchtse Weel op Linkeroever en een bosperceel aan de Molenakker en op het terrein van het vroegere recyclagepark in Berendrecht.  

Samen zijn de bospercelen goed voor 6,4 hectare nieuw bos met meer dan 15.000 extra inheemse bomen en struiken. Bij de opmaak van het bebossingsplan en de keuze van de boomsoorten houden experten rekening met de locatie, het type terrein en de ondergrond. Hiervoor krijgt de stad advies en ondersteuning van de Bosgroepen.

Naast de positieve impact op de luchtkwaliteit hebben vergroeningsprojecten nog tal van andere voordelen. Zo vormen de bomen een natuurlijke airco en zorgen ze voor verkoeling in de zomer. Bij felle regen buffert het bos het regenwater en daarnaast dempen de bomen ook het omgevingsgeluid. Tot slot vormen deze aanplantingen een ideale nest- en schuilplek voor heel wat vogels en insecten, wat de biodiversiteit in de stad bevordert.

(evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners