Vooraan het huidige gemeentehuis, achteraan de gemeenteschool. Dit is een indicatieve vertaling van de visie van de ontwerper en dus geen concreet uitgewerkt ontwerp of plan.© RR

Gemeente stelt ontwerper aan voor administratief centrum: nieuwbouw klaar tegen zomer 2026

Berlaar -

De gemeente Berlaar heeft a2o-architecten uit Brussel en Ontwerpatelier Peter Jannes uit Olen aangesteld voor de realisatie van een nieuw administratief centrum op de site achter het gemeentehuis. In het nieuwe ontwerp wordt de gemeenteschool níét gesloopt.

Chris Van Rompaey

LEES OOK. Gemeente blaast bouw groot administratief centrum met flats definitief af

In 2021 besloot het lokaal bestuur de lopende procedure voor een nieuw administratief centrum stop te zetten. Het toenmalige plan bleek niet langer haalbaar. “Maar om een moderne, vlotte dienstverlening te kunnen garanderen, hebben we wel nog steeds nood aan een nieuwe werkplek. Onze huidige gebouwen zijn immers te klein, verouderd en minder toegankelijk. Op basis van een behoeftestudie hebben we het project daarom heropgestart, waarin we ook de buurt betrokken”, benadrukt burgemeester Walter Horemans (CD&V).

Door de coronacrisis liggen de noden voor een nieuw administratief centrum anders dan voorheen. Het gemeentebestuur lanceerde daarom een ontwerpopdracht met een aangepast programma van eisen. De visie van a2o-architecten en ontwerpatelier Peter Jannes leunde daarbij het meest aan bij wat het lokaal bestuur verwacht.

Herbestemming schoolgebouw

“Zij zien de waarde van het huidige gemeentehuis als ceremonieel centrum en geloven verder in een herbestemming van het voormalige schoolgebouw”, zegt Horemans. “De doorsteek tussen de Markt en de site achter het gemeentehuis zorgt ervoor dat er ook een duidelijke aanknoping is met het publiek domein, en we behouden er een openbare parking die we verfraaien met openbaar groen. We bespraken die visie intussen ook met de betrokken buurtbewoners, waardoor de ontwerper nu kan starten met de opmaak van een plan.”

“In het nieuwe ontwerp gaan we de leegstaande gemeenteschool niet meer slopen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken en Patrimonium Jan Hendrickx (N-VA). “Het nieuwe ontwerp zal ook geen appartementen meer bevatten, terwijl we oorspronkelijk nog aan dertien flats dachten. Met wat ik tijdens het overleg met de buren gehoord hebt, verwacht ik dit keer geen bezwaarschriften meer.”

Tegen het voorjaar van 2024 wil het lokaal bestuur het definitieve ontwerp klaar hebben. In het najaar van datzelfde jaar zouden de werken dan kunnen starten. In totaal bedraagt de uitvoeringsperiode van het project iets minder dan twee jaar, waardoor alles tegen de zomer van 2026 klaar zou moeten zijn. Dat is anderhalf jaar later dan wat burgemeester Horemans had gehoopt.

De gemeente raamt de bouwkosten op 7,54 miljoen euro. De studiekosten zitten hierin niet vervat.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Berlaar