Een toekomstbeeld van het themapark naast de luchthaven.© RR

Vlaams minister Peeters: “Een bos in plaats van Captain Jack? Het had gekund”

Mortsel -

In de Vlaamse commissie Mobiliteit en Openbare Werken bracht parlementslid Imade Annouri (Groen) de suggestie aan dat een stadsrandbos in plaats van het themapark Captain Jack veel beter zou zijn. “Dit had gekund”, gaf Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) aan.

Filip Spoelders

Op de plannen om een themapark uit te bouwen langs de Krijgsbaan en naast de luchthaven van Deurne wordt negatief gereageerd vanuit Mortsel en Borsbeek. Het dossier was dan ook een gespreksonderwerp in de Vlaamse commissie.

Volgens Annouri had een stadsrandbos de ideale invulling van recreatie voor deze zone geweest. “Er is een ruimtelijk uitvoeringsplan dat zegt dat er een KMO-zone kan, net als een recreatie, hotelfaciliteiten en ook groen. Een ondernemer had kunnen zeggen: “Ik wil daar een bos maken.” Dat had gekund maar dat is niet gebeurd. Er kwam één inschrijving binnen, één om een themapark te bouwen”, antwoordde Vlaams minister Peeters.

Multifunctionele zaal

Groen Mortsel geeft aan dat een bos echter niet mogelijk is volgens de marktbevraging die Vlaanderen zelf organiseerde. “De minister kent haar eigen marktbevraging niet. Daar staat ten eerste in dat het recreatieproject zowel visueel als qua gebruik een link met de luchtvaart moet hebben. Ten tweede staat erin dat een multifunctionele zaal voor vijfhonderd tot duizend toeschouwers een vereiste is. Ik zie niet in wat die voorwaarden met een bos te maken hebben”, reageert Mortsels raadslid Michiel Hubeau (Groen).

De minister maakt duidelijk dat het project Captain Jack nog wel de hele procedure moet doorlopen zoals het verkrijgen van een omgevingsvergunning, het opmaken van milieueffectenrapport en het moet rekening houden met de impact op de mobiliteit.

Natuur

De petitie van Groen Mortsel tegen Captain Jack werd ondertussen meer dan tienduizend maal ondertekend. “We kregen veel reacties met één constante: mensen willen geen themapark, ze willen een park, bomen, open ruimte en natuur”, vult Hubeau aan.

Voor de tweede marktbevraging, het ontwikkelen van een KMO-zone, op deze terreinen, werd volgens de minister voorgesteld dat VLAIO samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn. Voor deze marktbevraging kwam geen enkele inschrijving binnen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Mortsel