© rtv

Grafveld uit ijzertijd ontdekt in Oud-Turnhout

Oud-Turnhout -

Aan de Steenweg op Sevendonk in Oud-Turnhout hebben archeologen een grafveld uit de ijzertijd (800 - 50 v. Chr.) ontdekt. Verspreid over het terrein zijn verschillende cirkelvormige verkleuringen aangetroffen die restanten vormen van ronde greppels die een heuveltje met crematieresten omringden - grafheuvels dus.

blg

De ontdekking gebeurde eind december tijdens archeologisch vooronderzoek op een terrein waar een groot nieuwbouwproject gepland staat. Verkennende opgravingen brachten al zes grafheuvels of -cirkels aan het licht, verder onderzoek heeft de voorbije week nog eens drie bijkomende exemplaren opgeleverd. Het grafveld was door de eeuwen heen onder de grond verdwenen door intensieve landbewerking.

Naast het grafveld zijn ook nog sporen van bewoning aangetroffen, vermoedelijk uit de periode 2000 - 50 v. Chr., maar het is nog niet duidelijk of de woonplaats en het grafveld gelijktijdig in gebruik waren.

“Het is een uitgelezen kans om via deze opgraving de bewonings- en begravingshistorie van Oud-Turnhout in kaart te brengen”, zegt archeoloog Jeroen Verrijckt. “Verder onderzoek van de site zal uitwijzen wat de omvang van het grafveld is en wat de eventuele relatie met andere opgravingen is.”

Het archeologisch veldwerk gaat intussen verder en het studiebureau dat de opgravingen uitvoert, zal na afloop alle resultaten bundelen in een rapport.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners