“Cactusalarm” is een doe-boek voor hooggevoelige en prikkelgevoelige kinderen

Kapellen -

Dagje Boets is al vijfentwintig jaar kinder- en gezinstherapeute. Ze stelt vast dat de vraag naar hulp steeds toeneemt en de wachtlijsten voor hulp langer worden. Om de tijd tussen hulpaanvraag en hulp te overbruggen schreef ze “Cactusalarm”, een doe-boek voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun begeleiders. Dagje Boets heeft haar praktijk bij MS De Stroom.

Dagje Boets stelt vast in een gemiddelde klas twee op tien van de kinderen prikkel- of hooggevoelig zijn. “Iemand die hulp zoekt, wil zo vlug mogelijk worden gehoord en geholpen. Dat kan echter niet altijd. Om niemand zomaar terug naar huis te sturen, groeide het idee om enkele sessies in boekvorm aan te bieden. Zo kunnen ouders en kinderen meteen aan de slag en vermindert de kans dat het probleem groter wordt. Het is echt een werk- en doe-boek. Wanneer in een gezin het probleem nog min of meer beheersbaar is, kan Cactusalarm voldoende hulp bieden. Het boek mikt niet alleen op ouders, ook grootouders, coaches en de school kunnen er mee aan de slag”, legt Dagje Boets uit. 

De Kapelse therapeute werkt al een kwarteeuw rond het thema hooggevoeligheid en prikkelgevoeligheid. “Dat is trouwens niet hetzelfde”, licht ze toe. “Hooggevoeligheid is een emotionele overprikkeling, een alarmsignaal dat zegt dat het even allemaal te veel is. Bij hoogsensitieve kinderen is intens voelen en diep denken een deel van hun persoonlijkheid. Prikkelgevoelige kinderen zijn gevoeliger voor interne en externe prikkels. Die komen bij hen harder binnen door een verschil in verwerking van zintuiglijke informatie door de hersenen.”

Cactusalarm verschijnt half maart.© koen fasseur

“Prikkelgevoeligheid kan leiden tot plotse woedeaanvallen, huilen en krijsen. Andere kinderen reageren daarop door zich helemaal af te zonderen, of klagen van buik- en/of hoofdpijn. De maatschappelijke druk op kinderen neemt nog steeds toe. Er is bijvoorbeeld de keuzestress bij het zoeken naar hobby’s, of de druk van de school en de omgeving. Kinderen van nu voelen, weten en ervaren meer dan volwassenen soms beseffen. Dat wordt niet altijd opgemerkt of fout geïnterpreteerd. Gevoelige kinderen worden vaak ervaren als lastig. Daarom moeten we proberen om de kinderen van jongs af aan te leren omgaan met die prikkels en die gevoeligheid”, vindt Dagje Boets.

Cactusalarm

De cactus staat symbool voor prikkels. Die leren herkennen en weten hoe je ze onder controle kan houden, zorgt ervoor dat kinderen zelfbewuster worden. In Cactusalarm wordt daar stap voor stap op ingegaan. Het boek bundelt enkele therapiesessies, telt 120 pagina’s en staat vol tips, ontspanningsoefeningen en technieken voor visualisatie.

Achteraan het boek vind je 48 hulpkaarten. Elke kaart verwijst naar een mogelijke situatie die ervoor kan zorgen dat een kind te veel wordt geprikkeld en geeft tips om niet te worden meegesleurd door die overprikkeling. “Samen met mama of papa bepaalt het kind welke situaties voor hem herkenbaar zijn. Samen maken ze een bundeltje van een viertal kaartjes en dat gaat mee in de boekentas of in de jas. Wanneer zich een crisissituatie aankondigt, kan het kind teruggrijpen naar zijn hulpkaartjes.”

Er zijn ook hulpkaartjes in het boek.© koen fasseur

Cactusalarm verschijnt midden maart. Op zondag 26 maart van 14u tot 16u is er een lanceringsevenement in Vloeiende 24. Het boek is verkrijgbaar via www.dagjeboets.be of https://academy.dagjeboets.be/

(Erik Vandewalle)

Info: www.dagjeboets.be en www.en www.mcdestroom.be

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV