Jong N-VA en Millennium Pita House hielden vlak na de aardbevingen al een inzamelactie in Edegem.© RR

Noodhulp voor Turkije en Syrië: Hove geeft evenveel als Mortsel en Edegem samen

Mortsel, Hove, Edegem -

De gemeenten Mortsel, Edegem en Hove hebben deze week elk noodhulp vrijgemaakt voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Opvallend is dat de kleinste gemeente, Hove, evenveel geld schenkt als Mortsel en Edegem samen.

Filip Spoelders

Hove geeft 8.000 euro aan het Consortium 12-12. “Elke euro is welkom om de mensen er opnieuw een dak boven hun hoofd en een toekomst te geven. Ons bestuur voorziet jaarlijks een budget voor noodhulp dat wordt besteed in uitzonderlijke omstandigheden voor acute en tijdelijke hulp voor, tijdens en vlak na een ramp of een acute crisis zoals deze”, zegt burgemeester Bart Van Couwenberghe (N-VA).

Ook Mortsel volgt de oproep van het Consortium 12-12 om financieel bij te dragen voor noodhulp. De gemeenteraad besliste om het jaarlijks vastgelegde bedrag voor noodhulp, 6.000 euro, integraal over te maken.

Lokale organisatie

Edegem gaat 2.000 euro, de helft van zijn jaarlijks budget voor noodhulp, storten aan de Koerdische Rode Halve Maan. “De Syrische regering laat amper hulp van buitenaf toe en bovendien lijdt de bevolking in het noorden nog steeds onder de gevolgen van een jarenlange verwoestende oorlogssituatie. In Turkije kwam de hulpverlening snel tot stand en is er wel veel hulp vanuit het buitenland. De bevolking in Noord-Syrië wordt daarom het slachtoffer van een tweede ramp. Edegem steunt in plaats van een grote hulporganisatie voor een kleinschalige, maar lokaal verankerde organisatie”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA).

Groen Edegem deed nog een oproep om de noodhulp voor Syrië en Turkije op te trekken naar 8.000 euro, maar het bestuur ging daar niet op in. (fisp)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Aardbevingen Turkije en Syrië