© ATV

Bouwheer Oosterweel saneert álle vervuilde werven zelf, “maar kosten blijven voor vervuiler 3M”

Antwerpen -

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, gaat zelf de met PFAS vervuilde gronden saneren. Dat gebeurt gelijktijdig met de werkzaamheden aan het mobiliteitsproject. Maar het principe van ‘de vervuiler betaalt’, in dit geval 3M, blijft.

Patrick Van de Perre

Op een aantal werven of delen ervan liggen de werkzaamheden al een tijdje stil. Dat is het gevolg van een arrest van de Raad van State na klachten van een aantal burgerbewegingen. Daarin staat dat Lantis met PFAS vervuilde grond niet mag verzetten.

Om uit deze impasse te geraken heeft Lantis nu beslist zelf de vervuilde stukken grond te saneren. Het gaat om de werven in Zwijndrecht, de bouw van de Scheldetunnel op Linkeroever en de aanleg van de Oosterweelknoop bij het Noordkasteel. “Door de sanering te koppelen aan de geplande werken winnen we tijd en dat komt niet alleen het project, maar ook de omwonenden, zoals de Zwijndrechtenaren, ten goede. Bovendien winnen we op deze manier tijd”, zegt Luc Hellemans, CEO van Lantis.

Lantis zuivert nu al het verontreinigd bemalingswater op zijn werven. Daarom is beslist om ook de volledige sanering in handen te nemen. “We zijn daar van in het begin zeer duidelijk over geweest”, legt Luc Hellemans uit. “We willen onze werven properder achterlaten dan hoe we die hebben aangetroffen. Door te saneren kan daar voor niemand nog twijfel over bestaan.”

Geen vrijgeleide voor 3M

De beslissing van Lantis om de sanering nu en zelf aan te pakken, ontslaat 3M – dat is de chemische fabriek in Zwijndrecht die verantwoordelijk is voor de vervuiling – niet van haar verplichtingen. De bouwheer van de Oosterweelverbinding garandeert dat het principe van ‘de vervuiler betaalt’ blijft gelden. “De gesprekken die we hebben gevoerd met de partners binnen het saneringsverbond hebben ons ervan overtuigd dat dit de juiste aanpak is. Ondanks het feit dat Lantis niet de vervuiler is en dat de plicht om te saneren dus ook niet bij ons ligt”, zegt Luc Hellemans.

Geen vertraging Oosterweel

De beslissing van Lantis betekent niet dat er morgen een graafmachine aan het werk gaat om de vervuilde grond af te voeren. Voor het zover is, is er eerst een Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) nodig. Dat gebeurt in overleg met OVAM en legt vast op welke manier welke vervuilde grond verplaatst of verwerkt kan worden.

De verwachting is dat dit BBO nog dit jaar wordt afgeleverd en dat de sanering in de loop van volgend jaar kan beginnen. “De planning van de werken is hierop al afgestemd. Als we deze timing kunnen volgen, loopt de aanleg van de Oosterweelverbinding geen vertraging op”, aldus nog Luc Hellemans.

Op de vervuilde sites, waar nu dus geen grondverzet mag gebeuren, zal pas over een maand of negen verder worden gewerkt. Door die voortgang te combineren met de sanering is er van vertraging geen sprake. Hoeveel de sanering precies gaat kosten, is op dit moment nog niet duidelijk.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Oosterweel